فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 571، نیمه دوم فروردین 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ما را به لطف تو نیاز نیست

1

نگاهی به تاریخچه اول ماه مه

1

تضاد مجلس و دولت احمدی نژاد، نمد کوچکی از یک بحران بزرگتر است

1

افزایش بیکاری و تاثیر بحران اقتصادی و حذف یارانه‌ها بر آن

1

جابجایی قدرت در قرقیزستان با یک قیام رعدآسا

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه: زنده باد اتحاد بین‌المللی کارگران

3

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

9

رادیو دمکراسی شورایی

10