فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 576، نیمه اول تیر 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

روزی که مجلس به انحلال و به توپ بسته شدن تهدید شد

1

تشدید سرکوب فعالات و تشکل‌های کارگری، بیانگر وحشت رژیم از مبارزه متشکل کارگران است

1

رهبران "اصلاح‌طلبان" در پیله تضادهای درونی خود

1

ملیت‌های ساکن قرقیزستان، قربانیان بحران سیاسی

1

کمک های مالی

6

تحریم‌های جدید و آغاز دور جدیدی از بحران خارجی حکومت اسلامی

10

رادیو دمکراسی شورایی

10