فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 582، نیمه اول مهر 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

پس از شکست، تلاش برای نجات اصلاح‌طلبی از بن بست

1

"طرح یارانه‌ها" و طنابی که رژیم بر گردن مردم آویخته است

1

آیا هاشمی رفسنجانی در مقابل احمدی نژاد خواهد ایستاد؟

1

نظام آموزشی در سایه‌ی حاکمیت اسلام و نظام سرمایه‌داری

1

طالبان در افغانستان و پاکستان

4

رادیو دمکراسی شورایی

8