فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 590، نیمه اول بهمن 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سیاهکل و جنبش کارگری – کمونیستی

1

تاثیر حماسه سیاهکل بر جنبش دانشجویی ایران

1

حماسه سیاهکل، مبارزه مسلحانه و تاثیر آن بر ادبیات و هنر زمان

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت 19 بهمن سالروز نبرد حماسی سیاهکل: 40 سال مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم

2

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

4

کمک های مالی

4

شعر: رودخانه پویان / سعید سلطانپور

13

چهلمین سالگرد حماسه سیاهکل را با تداوم مبارزه آشتی‌ناپذیر در راه آرمان‌های سوسیالیستی طبقه کارگر گرامی می داریم

13

سیاهکل، نماد استواری، قهرمانی و فداکاری کمونیستی

14

40 سال نبرد در راه آزادی و سوسیالیسم

16

رادیو دمکراسی شورایی

20