فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 599، نیمه دوم خرداد 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی "اصلاح‌طلبان"

1

در حاشیه صدمین اجلاس سازمان جهانی کار (آی.ال.او)

1

پدیده کودکان کار و ضرورت دگرگونی نظم موجود

1

تداوم خیزش توده ای در یمن

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

اهمیت مبارزه برای لغو قراردادهای پیمانی و موقت

12

رادیو دمکراسی شورایی

12