فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 603، نیمه دوم مرداد 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

دهه 60، سرکوب و قتل عام خونین زندانیان

1

زمینه‌های شکل‌گیری و چرائی از هم پاشی شوراهای کارگری (سال های 60 – 57)

1

چرا سال 60

1

نقش تشکلات سیاسی راست در استقرار و تحکیم استبداد

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

4

یاد تمامی جانباختگان کمونیست، انقلابی و مبارزه دهه 60 گرامی باد

4

گفتگو با رفیق توکل در مورد جلد دوم کتاب "چریکهای فدائی خلق" از انتشارات وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران (قسمت سوم و پایان)

7

رادیو دمکراسی شورایی

20