فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 610، نیمه اول آذر 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

نه به جنگ و جنگ افروزان! و نه به مرتجعین و استثمارگران!

1

جنبش اشغال و چشم‌انداز آن

1

به مناسبت 16 آذر و موقعیت کنونی جنبش دانشجویی ایران

1

تکاپوی انقلاب نیمه کاره ی مصر برای پیشروی

1

کمک های مالی

4

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران (قسمت دوم)

6

خلاصه‌ای از اطلاعیه کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

10

رادیو دمکراسی شورایی

12