فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 615، نیمه دوم بهمن 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سخنرانی خامنه ای در 14 بهمن، کابوس آشفتگی درونی نظام بود

1

دستمزدهای کنونی حق حیات کارگران را نشانه رفته‌اند

1

بهار عرب با پیروزی انتخاباتی اسلامگرایان یخ زد

1

تورم چهار نعل می‌تازد

1

با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی زنده باد حکومت شورایی انتخابات نمایشی را تحریم کنیم

3

ستون مباحثات:

         به مناسبت گرامی داشت نوزده بهمن چهل و نه سالروز حماسه سیاهکل، و قیام روزهای بیست و یک و بیست و دو بهمن پنجاه و هفت چگونه جلو می‌افتیم، و چه کنیم تا عقب نمانیم! / کاظم

6

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، اقدامات عاجل حکومت شورائی به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور و گذار به سوسیالیسم (بخش سوم و پایانی)

8

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

رادیو دمکراسی شورایی

12