فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 632، نیمه اول آبان 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بحران همه‌جانبه، انقلابی همه‌جانبه می‌طلبد

1

شعله مبارزات کارگران پتروشیمی آیا حریق نفت را درپی خواهد داشت؟

1

جمهوری اسلامی همچنان صدرنشین در سرکوب، اعدام و سلب آزادی‌های سیاسی

1

بحران سوریه و تنش با ترکیه

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

4

یادداشتهای سیاسی

-          وزارت اطلاعات و اعتراضات کارگری

-          مانور سرکوب‌گران سپاهی در تهران

8

-          مشکلات زلزله‌زدگان آذربایجان هم‌چنان پابرجاست

10