فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 638، نیمه اول بهمن 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

درس‌هائی از گذشته برای پیروزی آینده، به مناسبت سی و چهارمین سالگرد قیام 22 بهمن

1

یورش نظامی امپریالیسم فرانسه به مالی

1

یاوه گویی های احمدی نژاد در مجلس

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل و دومین سالگرد نبرد سیاهکل: فقط انقلاب، نجات‌بخش مردم ایران خواهد بود

3

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

یادداشتهای سیاسی

-          جاسوس یا نمایندگان حکومت برای مذاکراتی پنهانی؟!!

9

-          درس‌هایی از مبارزات کارگران مجتمع‌های کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت‌تپه

10

کمک های مالی

11

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

11

یادداشتهای سیاسی

-          قدرت سیاسی و فساد در جمهوری اسلامی

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12