فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 649، نیمه دوم تیر 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

کارنامه احمدی‌نژاد، کارنامه جمهوری اسلامی و خامنه‌ای است

1

سقوط محمد مرسی گامی دیگر در تداوم انقلاب مصر

1

افشاگری‌های اسنودن و گرایش روزافزون امپریالیسم به ارتجاع سیاسی

1

دولت روحانی و خواب و خیال رفع تبعیض جنسیتی

1

ستون مباحثات

-          کوبا (1) / بهرنگ

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشت سیاسی

-          چشم‌هایی بسته برای سیاهی‌ها

14

تلویزیون دمکراسی شورایی

14