فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 650، نیمه اول مرداد 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

دولت روحانی، نوزادی که پیش از تولد، فلج بودن آن محرز است

1

علیه بیکاری، زنده باد کارگران فولاد زاگرس و لاستیک البرز

1

جنایاتی که «حقوق بشر اسلامی» نامیده می‌شوند

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

5

ستون مباحثات

-          کوبا (2) بعد از پیروزی انقلاب / بهرنگ

6

یاددشتهای سیاسی

-          مرگ غم انگیز پناهجویان، قصه تلخی که همچنان ادامه دارد

8

-          گنجاندن حزب الله در لیست تروریستی و عواقب آن برای جمهوری اسلامی

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10