فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 652، نیمه اول شهریور 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

"بازنگری در سیاست خارجی" ادعای توخالی روحانی

1

با این سیاسیت‌های اقتصادی 100 روز که نه 1000 روز هم نتیجه‌ای نخواهد داد

1

وزیر کار کیست و چه برنامه‌ای برای کارگران دارد؟

1

چرا اعتصابات کارگران در فازهای 22، 23 و 24 بیشتر ناموفق است!؟

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

دولت موظف است برای تمام بیکاران و جویندگان کار، اشتغال ایجاد نماید

6

یادداشتهای سیاسی

-          کنگره ملی ناسیونالیست‌های کرد و سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومله)

9

-          مردم سوریه هم‌چنان قربانی نظم ضد انسانی سرمایه‌داری

10

-          انقلاب نیمه کاره مصر به کدام سمت می رود؟

12

-          تلویزیون دمکراسی شورایی

12