فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 662، نیمه اول بهمن 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اجرای توافقات ژنو و چشم انداز تشدید تضادهای هیات حاکمه

1

جمهوری اسلامی، نگران از رشد سوسیالیسم

1

حق تحصیل اما در کدام مدرسه؟

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل و سومین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل: خورشید زنده است در سیاهکل

3

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

یادداشتهای سیاسی

-          ژنو 2- چرا اراده‌ای برای پایان نسل‌کشی در سوریه وجود ندارد؟

10

-          مبارزات کارگران در دفاع از نمایندگان خود در برابر کارفرما و دولت

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12