فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 663، نیمه دوم بهمن 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تاکتیک‌های دوره‌ای و روزمره ما

1

چرائی اولتیماتوم سرمایه و چشم‌انداز جنبش کارگری

1

سی و پنج سال پس از قیام 22 بهمن

1

فرزندان ناخواسته‌ای که زاده نخواهند شد

1

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، برقرار باد حکومت شورائی

4

گرامی باد چهل و سومین سالگرد 19 بهمن 49 حماسه انقلابی سیاهکل، و سی و پنجمین جاودانه روزهای 21 و 22 بهمن ماه 57

5

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت!

6

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

یادداشتهای سیاسی

-          چهره کریه فقر در آئینه توزیع سبد کالا

9

کمک های مالی

10

یادداشتهای سیاسی

-          فریاد استیصال روحانی در اجلاس اساتید دانشگاه ها

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12