کتاب، اعلامیه...

عملیات
07 آبان 1358 جرکه خبرگان محفلی تحمیلی بر خلق ما، اتحادیه کمونیستهای ایران
مهر 1379 جنبش رو به گسترش کارگری
18 اسفند 1375 چه بر سر ما می آورند
بدون تاریخ چه کسی برنده خواهد شد
بدون تاریخ حسابشان را میرسیم
26 فروردین 1371 حسک محکوم می شود
بهمن 1366 خط کمینترن درباره جنگ داخلی اسپانیا
25 دی 1378 خط لوله حرص و آز
دی 1365 خط نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین و درسهای بیروت
06 اردیبهشت 1309 خطوط راهنمای کار برای کارکنان بخش تبلیغات
19 مرداد 1377 دادگاه پل پوت
تیر 1375 دارهای قالی
اسفند 1366 دبره، گوارا و ریویزیوتسم مسلح
تیر 1356 در پیرامون جزوه "در پاسخ یک سکوت" و نویسنده اش
اسفند 1377 در صفوف متحد و رزمنده علیه سفر رسمی خاتمی به اروپا مبارزه کنید
اردیبهشت 1371 در کنار شورش لس آنجلس بایستید
دی 1378 درباره انتخابات مجلس شورای جنایت و غارت اسلامی
بدون تاریخ درباره تئوری ریویزیونیستی سه جهان
21 تیر 1378 درباره جنبش دانشجویی و رویدادهای جاری
23 تیر 1378 درباره جنبش دانشجویی و رویدادهای جاری، بولتن خبری
19 مرداد 1359 درباره راهپیمایی روز قدس
شهریور 1375 درباره رویدادهای کردستان عراق
25 اردیبهشت 1367 درباره مسئله همجنس گرایی و رهایی زنان
25 آبان 1375 درحاشیه فیلم "گبه" ساخته مخملباف
05 بهمن 1370 درسهایی برای آغاز جنگ خلق
28 بهمن 1375 درود بر کارگران مبارز صنعت نفت
25 آذر 1375 درود بر مبارزات رزمنده توده های بپاخاسته در کرمانشاه
اسفند 1378 درود بر مردم آگاه و مبارز سنندج
26 فروردین 1309 دستورالعمل درباره تقویت بدن و بهبود فنون تیراندازی
آذر 1356 دموکراسی ناقص، بررسی سالهای 32-1320، م.ا. جاوید
11 تیر 1359 دو ستاره از آسمان انقلاب ایران جاودانه شدند
17 فروردین 1376 دوران تغییرات بزرگ، باب آواکیان
آذر 1362 ذخیره سازی نیروهای انقلابی
22 آذر 1367 راه کارگر زیر پرچم دروغین دمکراسی
28 مرداد 1359 رهبران خائن حزب توده
بدون تاریخ زنان در چین مائوئیستی
18 اسفند 1370 زنان ماشین جوجه کشی نیستند
18 اسفند 1376 زنان و انقلاب
11 اردیبهشت 1374 زنده باد اول ماه مه سرخ، 1374
11 اردیبهشت 1376 زنده باد اول ماه مه سرخ
11 اردیبهشت 1371 زنده باد اول ماه مه سرخ، کمیته کردستان
بدون تاریخ سلسله مقالاتی در افشای کمیته مرکزی حزب توده و شوروی کنونی
بهمن 1373 سمینار استیصال
24 آبان 1377 سینمای آشتی ملی، سینمای مردسالار
آبان 1360 شوروی کنونی: یک کشور سرمایه داری و امپریالیستی
دی 1358 طرز تهیه و کار با مواد منفجره
05 شهریور 1376 علیه اخراج هزاران پناهنده ایرانی از هلند مبارزه کنیم
مرداد 1369 علیه رفرمیسم، شوونیسم و اپورتونیسم حزب کمونیست ایران
بدون تاریخ فتح جهان، بخش اول، باب آواکیان
27 فروردین 1379 فراخوان، دیدار در برلین

صفحه‌ها