اسناد درون‌گروهی و بازجویی و عملیات ساواک

بدون تاریخ

"مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی" در "فصلنامه مطالعات تاریخی" شماره‌های 56 و 57، مجموعه‌ای از اسناد ساواک درباره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را منتشر کرد.

این اسناد در چهار بخش فصل‌بندی شده اند.

بخش اول شامل یک اعلامیه از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران است درباره مسعود بطحائی و همچنین متن دستنویس مسعود بطحائی در بازجویی این سازمان از او پس از انقلاب 1357.

بخش دوم شامل اسناد درون‌گروهی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران است.

در بخش سوم، اسناد مربوط به گزارش عملیات ساواک علیه این سازمان دسته‌بندی شده است.

بخش چهارم به بازجویی‌های ساواک از چریکهای دستگیر شده اختصاص دارد.

"مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی" که وابسته به وزارت اطلاعات است، تمامی اسناد را منتشر نکرده و حتی برخی از اسناد منتشر شده را به صورت ناقص در اختیار عموم قرار داده است.

همچنین در مورد بازجویی‌های ساواک، هیچ اشاره‌ای به شکنجه‌های ددمنشانه و سهمگین زندانیان نشده است. گویی این بازجویی‌ها در محیطی آرام انجام گرفته و زندانیان با میل خود آنها را نوشته‌اند.

ناگفته پیداست که نمی‌توان به آنچه که در بازجویی‌ها آمده، بعنوان واقعیت آنچه که زندانیان می‌دانستند، باور داشت زیرا چه بسا زندانیان، به دلایل مختلف، از جمله حفظ رفقای خود، به شنکنجه‌گران خود دروغ گفته باشند.

از آنجایی که این اطلاعات می‌توانند برای تحقیق تاریخی رویدادهای گذشته مفید باشند، آنها را در در پنج بخش:

  • اعترافات مسعود بطحائی
  • بازجویی‌ها
  • تعقیب و گریز
  • عملیات
  • پیوست‌ها

دسته‌بندی کرده و در سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" منتشر می‌کنیم با قید اینکه حقیقت امر تنها زمانی آشکار می‌شود که دسترسی به همه اسناد ساواک برای همگان میسر و ممکن باشد.

لازم به توضیح است که برخی از اسناد، در نمونه اصلی، از کیفیت بدی برخوردارند و خواندن آنها را مشکل می‌کند.