بازجویی‌ها

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی" در "فصلنامه مطالعات تاریخی" شماره‌های 56 و 57، مجموعه‌ای از اسناد ساواک درباره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را منتشر کرد.

سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" با توضیح کوتاهی این اسناد را در اختیار همگان قرار می‌دهد.

در این بخش اسناد مربوط به بازجویی‌های ساواک از چریک‌ها منتشر می‌شوند. ناگفته پیداست که نمی‌توان به آنچه که در بازجویی‌ها آمده، بعنوان واقعیت آنچه که زندانیان می‌دانستند، باور داشت زیرا چه بسا زندانیان، به دلایل مختلف، از جمله حفظ رفقای خود، به شنکنجه‌گران دروغ گفته باشند.

عملیات
بدون تاریخ بازجویی از اعظم روحی آهنگران
بدون تاریخ بازجویی از محمدرضا جوشنی
بدون تاریخ بازجویی از مهدی سامع
15 آذر 1352 بازجویی از عباس جمشیدی رودباری
بدون تاریخ بازجویی از حسن سرکاری
09 آبان 1353 بازجویی از مشعوف(سعید) کلانتری
12 بهمن 1354 بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی
16 آبان 1350 بازجویی از حمید توکلی
بدون تاریخ بازجویی از وحید توکلی
02 اسفند 1346 بازجویی از بیژن جزنی
بدون تاریخ بازجویی از سکینه جعفری
25 دی 1349 بازجویی از غفور حسن‌پور
10 اسفند 1349 بازجویی از عباس دانش بهزادی
بدون تاریخ بازجویی از عباس سورکی
بدون تاریخ بازجویی از ایرج صالحی
07 اسفند 1349 بازجویی از علی‌اکبر صفائی فراهانی
24 فروردین 1356 بازجویی از حسین صفاری
19 فروردین 1351 بازجویی از عسگری حسینی ابرده
25 دی 1355 بازجویی از حسن فرجودی
09 اسفند 1349 بازجویی از احمد فرهودی
بدون تاریخ بازجویی از شهرام قنبری
11 اسفند 1349 بازجویی از محمدعلی محدث قندچی
بدون تاریخ بازجویی از بهزاد کریمی
11 شهریور 1355 بازجویی از عبدالرضا کلانتر نیستانکی
بدون تاریخ بازجویی از عباس مفتاحی
22 اسفند 1349 بازجویی از ایرج نیری
30 مرداد 1350 بازجویی از عباسعلی هوشمند
بدون تاریخ بازجویی از یعقوب یزدانی