کتاب چریکهای فدایی خلق...، محمود نادری

در بهار 1387 کتابی به نام "چریکهای فدایی خلق از نخستین کنش‌ها تا بهمن 1357" توسط موسسه مطالعات و  پژوهشهای سیاسی، بر اساس پرونده‌های بازجویی ساواک- که تنها در دسترس ماموران وزارت اطلاعات و وابستگان به آن قرار گرفته- منتشر شد. در این کتاب که کاملا یکسویه و مغرضانه است، سعی می‌شود چریکهای فدایی خلق ایران از هر سو زیر ضرب برده شود. جلد دوم این کتاب هم تحت عنوان "انقلاب اسلامی و بحران در گفتمان" نیز در بهار 1390 منتشر شد.

خوشبختانه فعالین طیف‌های مختلف فداییان خلق با نوشتن مقالات و نقدهایی بر این کتاب، آغاز به روشنگری و پاسخ به اتهامات و تحریفات این کتابها کرده‌اند.

از آنجایی که نقدها و نوشته‌ها در این رابطه را در سایت قرار می‌دهم و بسیاری از دوستان به اصل کتابها دسترسی ندارند، علیرغم اینکه این کتابها در چهارچوب اسناد اپوزسیون نیست، لینک‌های مربوط به متن آنها را در اینجا قرار می‌دهم تا علاقمندان بتوانند با خواندن آنها در نقدشان بکوشند.

مسلم است که قرار دادن لینک کتابها به معنی موافقت با مطالب آنها نیست.

بدون تاریخ