چریکهای فدایی خلق از نخستین کنش‌ها تا بهمن 1357 (جلد 1)

در بهار 1387 کتابی به نام "چریکهای فدایی خلق از نخستین کنش‌ها تا بهمن 1357" توسط موسسه مطالعات و  پژوهشهای سیاسی، بر اساس پرونده‌های بازجویی ساواک- که تنها در دسترس ماموران وزارت اطلاعات و وابستگان به آن قرار گرفته- منتشر شد. در این کتاب که کاملا یکسویه و مغرضانه است، سعی می‌شود چریکهای فدایی خلق ایران از هر سو زیر ضرب برده شود.

خوشبختانه فعالین طیف‌های مختلف فداییان خلق با نوشتن مقالات و نقدهایی بر این کتاب، آغاز به روشنگری و پاسخ به اتهامات و تحریفات این کتاب کرده‌اند.

از آنجایی که نقدها و نوشته‌ها در این رابطه را در سایت قرار می‌دهم و بسیاری از دوستان به اصل کتاب دسترسی ندارند، علیرغم اینکه این کتاب در چهارچوب اسناد اپوزسیون نیست، لینک‌های مربوط به متن کتاب را در اینجا قرار می‌دهم تا علاقمندان بتوانند با خواندن کتاب در نقد آن بکوشند.

مسلم است که قرار دادن لینک کتاب به معنی موافقت با مطالب کتاب نیست.

عملیات
بهار 1387 بخش 1
بهار 1387 بخش 2
بهار 1387 بخش 3
بهار 1387 بخش 4
بهار 1387 بخش 5
بهار 1387 بخش 6
بهار 1387 بخش 7
بهار 1387 بخش 8
بهار 1387 بخش 9
بهار 1387 بخش 10
بهار 1387 بخش 11
بهار 1387 بخش 12
بهار 1387 بخش 13
بهار 1387 بخش 14
بهار 1387 بخش 15
بهار 1387 بخش 16
بهار 1387 متن کامل
بهار 1387 متن کامل zip