چریکهای فدایی خلق، انقلاب اسلامی و بحران در گفتمان (جلد 2)

جلد دوم کتاب "چریکهای فدایی خلق از نخستین کنش‌ها تا بهمن 1357" تحت عنوان "انقلاب اسلامی و بحران در گفتمان" نیز در بهار 1390 منتشر شد.

خوشبختانه فعالین طیف‌های مختلف فداییان خلق با نوشتن مقالات و نقدهایی بر این کتاب، آغاز به روشنگری و پاسخ به اتهامات و تحریفات این کتاب کرده‌اند.

از آنجایی که نقدها و نوشته‌ها در این رابطه را در سایت قرار می‌دهم و بسیاری از دوستان به اصل کتاب دسترسی ندارند، علیرغم اینکه این کتاب در چهارچوب اسناد اپوزسیون نیست، لینک‌های مربوط به متن آن را در اینجا قرار می‌دهم تا علاقمندان بتوانند با خواندن آن در نقد کتاب بکوشند.

مسلم است که قرار دادن لینک کتاب به معنی موافقت با مطالب آن نیست.

عملیات
بهار 1390 بخش 1
بهار 1390 بخش 2
بهار 1390 بخش 3
بهار 1390 بخش 4
بهار 1390 بخش 5
بهار 1390 بخش 6
بهار 1390 بخش 7
بهار 1390 بخش 8
بهار 1390 متن کامل
بهار 1390 متن کامل zip