سازمان فدائیان (اقلیت)

شنبه, آذر 9, 1364 اساسنامه‌های پیشنهادی
پنجشنبه, مرداد 15, 1366 اسناد "کمیسیون تحقبق" پیرامون فاجعه چهارم بهمن، شورای عالی بخش 1
بدون تاریخ اسناد "کمیسیون تحقبق" پیرامون فاجعه چهارم بهمن، شورای عالی بخش 2
پنجشنبه, بهمن 24, 1364 اطلاعیه شماره 6 شورای عالی درباره 4 بهمن 1364
پنجشنبه, خرداد 15, 1359 اکثریت سچفخا زیر پرچم سوسیال رفرمیسم
چهارشنبه, خرداد 15, 1364 انتقاد و انتقاد از خود به شیوه کمونیستی
دوشنبه, تير 2, 1359 پاسخ اقلیت به نامه مرکزیت
دوشنبه, بهمن 21, 1364 توضیحات کمیسیون تحقیق اتحادیه میهنی کردستان درباره رویداد میان چریکها - 4 بهمن 1364
بدون تاریخ جنبش کارگری
بدون تاریخ حول برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران متحد شویم
جمعه, بهمن 22, 1361 در تدارک قیام
بدون تاریخ درباره تبلیغ و نقش آن
پنجشنبه, مرداد 4, 1363 درباره دادگاه 5 تن از مبارزان ایرانی در فرانسه
پنجشنبه, اسفند 15, 1364 راه کارگر بدون وظیفه، مصطفی مدنی
بدون تاریخ ریشه‌های طبقاتی سوسیال رفرمیسم حزب توده
جمعه, شهريور 15, 1364 سرنوشت یک مرگ تاریخی
يكشنبه, مهر 15, 1369 سنگر مقدم لنینیسم، منصور امان
دوشنبه, مرداد 15, 1363 مساله ارضی، جنبش دهقانان و سیاست ما، منصور اسکندری
بدون تاریخ مصاحبه با سعید سلطانپور
سه شنبه, دى 25, 1363 مصاحبه نشریه جهان با یکی از اعضای کمیته مرکزی
جمعه, شهريور 23, 1363 هشدار به هواداران نیروهای انقلابی