سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت

آموزش شبیه‌سازی، مهرسازی
آموزشهایی از ساختمان حزب شماره 2
از رنج و رزم زنان ایران، رقیه دانشگری
اسناد پلنوم مهر ماه 1363 کمیته مرکزی سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت
اسناد پلنوم وسیع فروردین 1365
انقلاب اکتبر و انقلاب ویتنام، له‌دوان – ترون‌شین
انقلاب و سوسیالیسم، شماره 3
برگی از تاریخ انقلاب، انشعاب اقلیت – اکثریت، مصاحبه با امیر ممبینی، توکل، کاروان، رسول، آزاد، حیدر، قربانعلی عبدالرحیم‌پور، مصطفی مدنی، فرخ نگهدار
برنامه نوین در راستای سازماندهی جنبش ملی-دمکراتیک، فرج ممبینی - امیر
بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، آبان 1360
بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، اردیبهشت 1364
پاسخ به نامه جمعی از مادران و خانواده ها
پیام سازمان دانشجویان پیشگام، مهر 1358
پیرامون برخی مسائل خط مشی، برنامه و اساسنامه، فرخ نگهدار
تاکتیک نفوذ پلیس و راه های مقابله با آن
توضیحی پیرامون بازنویسی و اصلاح اساسنامه
جلسه بحث و گفتگو درباره سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
چگونه می‌توان وابستگی اقتصادی را از میان برد
حکم تاریخ به پیش می‌رود
دربارۀ مسأله مرزبندی در جنبش کمونیستی و وظایف ما
زنان ایران در اسارت رژیم قرون وسطایی
سخنی با مسلمانان مبارز و انقلابی
سیمای حقیقی وحدت ستیزان، پیرامون اقدام توطئه‌گرانه کشتگر-هلیل‌رودی
شکنجه و کشتار میهن‌پرستان در جمهوری اسلامی
شورای بیکاران در سن پطرزبورگ "1906"
علم انقلاب لنین و روانشناسی اجتماعی، جلد اول، ب. پورشنف
قرار کنگره یازدهم در مورد قتلهای درون سازمانی
قیام و اکونومیستها
کتاب کنگره
کمینترن و جبهه متحد ملی ضد ژاپنی در چین (1943-1935)
کنترل ارتباطهای تلفنی و نامه ها و راه های مقابله با آن
کنگره‌های سازمان فداییان خلق ایران اکثریت، کنگره‌های 1 تا 9
گامی در افشای رویزیونیسم
گزارش کمیسیون برنامه
مبارزه کارگران در راه تشکیل حزب طبقه کارگر، پیشگام شیراز
مبارزه و مقاومت دهقانان ایران
متحد شویم، در دفاع از انقلاب بپا خیزیم، فرخ نگهدار
متحد شویم! به حاکمیت ارتجاع پایان دهیم، فرخ نگهدار
مردم ایران علیه جنگ
مسائل تبلیغات
مسائل سازمانی، شماره 1
نامه جمعی از خانواده ها به شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران -اکثریت
نگاهی به عمده‌ترین روندها در اقتصاد ایران، بهمن 1367
نگاهی گذرا به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت
نگرشی بر سه سال تجربه انقلابی توده‌ها، جناح چپ، بهمن 1359