سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت

عملیات
تیر 1366 آموزش شبیه‌سازی، مهرسازی
اسفند 1366 آموزشهایی از ساختمان حزب شماره 2
بدون تاریخ از رنج و رزم زنان ایران، رقیه دانشگری
02 آبان 1363 اسناد پلنوم مهر ماه 1363 کمیته مرکزی سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت
مهر 1365 اسناد پلنوم وسیع فروردین 1365
اسفند 1359 اعلامیه گردهمایی نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری کشورهای سوسیالیستی و بیانیه صلح 1957
آبان 1359 انقلاب اکتبر و انقلاب ویتنام، له‌دوان – ترون‌شین
تیر 1360 انقلاب و سوسیالیسم، شماره 3
15 آبان پاییز 1382 برگی از تاریخ انقلاب، انشعاب اقلیت – اکثریت، مصاحبه با امیر ممبینی، توکل، کاروان، رسول، آزاد، حیدر، قربانعلی عبدالرحیم‌پور، مصطفی مدنی، فرخ نگهدار
آبان 1368 برنامه نوین در راستای سازماندهی جنبش ملی-دمکراتیک، فرج ممبینی - امیر
آبان 1360 بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، آبان 1360
اردیبهشت 1364 بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، اردیبهشت 1364
07 فروردین 1387 پاسخ به نامه جمعی از مادران و خانواده ها
مهر 1358 پیام سازمان دانشجویان پیشگام، مهر 1358
26 فروردین 1369 پیرامون برخی مسائل خط مشی، برنامه و اساسنامه، فرخ نگهدار
مهر 1365 تاکتیک نفوذ پلیس و راه های مقابله با آن
بدون تاریخ توضیحی پیرامون بازنویسی و اصلاح اساسنامه
بدون تاریخ جلسه بحث و گفتگو درباره سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
بدون تاریخ چگونه می‌توان وابستگی اقتصادی را از میان برد
اردیبهشت 1362 حکم تاریخ به پیش می‌رود
20 بهمن 1359 دربارۀ مسأله مرزبندی در جنبش کمونیستی و وظایف ما
اسفند 1364 زنان ایران در اسارت رژیم قرون وسطایی
مرداد 1362 سخنی با مسلمانان مبارز و انقلابی
تیر 1361 سیمای حقیقی وحدت ستیزان، پیرامون اقدام توطئه‌گرانه کشتگر-هلیل‌رودی
بهمن 1363 شکنجه و کشتار میهن‌پرستان در جمهوری اسلامی
مرداد 1359 شورای بیکاران در سن پطرزبورگ "1906"
مرداد 1359 علم انقلاب لنین و روانشناسی اجتماعی، جلد اول، ب. پورشنف
31 خرداد 1389 قرار کنگره یازدهم در مورد قتلهای درون سازمانی
بدون تاریخ قیام و اکونومیستها
اردیبهشت 1371 کتاب کنگره
آذر 1359 کمینترن و جبهه متحد ملی ضد ژاپنی در چین (1943-1935)
خرداد 1366 کنترل ارتباطهای تلفنی و نامه ها و راه های مقابله با آن
مرداد 1369 کنگره‌های سازمان فداییان خلق ایران اکثریت، کنگره‌های 1 تا 9
01 تیر 1367 گزارش کمیسیون برنامه
آذر 1358 مبارزه کارگران در راه تشکیل حزب طبقه کارگر، پیشگام شیراز
22 بهمن 1363 مبارزه و مقاومت دهقانان ایران
شهریور 1362 متحد شویم، در دفاع از انقلاب بپا خیزیم، فرخ نگهدار
29 اسفند 1363 متحد شویم! به حاکمیت ارتجاع پایان دهیم، فرخ نگهدار
22 بهمن 1363 مردم ایران علیه جنگ
01 دی 1361 مسائل تبلیغات
آبان 1366 مسائل سازمانی، شماره 1
بدون تاریخ نامه جمعی از خانواده ها به شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران -اکثریت
بهمن 1367 نگاهی به عمده‌ترین روندها در اقتصاد ایران، بهمن 1367
بدون تاریخ نگاهی گذرا به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت
بهمن 1359 نگرشی بر سه سال تجربه انقلابی توده‌ها، جناح چپ، بهمن 1359