کتاب - جزوه

ادیک باغداساریان
آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
امیرانتظام
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، قاسم نورمحمدی
خاطرات آیت الله منتظری
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
صمد بهرنگی
علی اکبر اکبری
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب زندان، ناصر مهاجر
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
لنین همانگونه که بود، آناتولی لوناچارسکی
م. ا. به آذین
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
میکونوس
ناریا
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
...و در اینجا دختران نمی‌میرند، شهرزاد
«تئوری» سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
«نیروی سوم» پایگاه اجتماعی امپریالیسم
«هرمز» هم جاودانه شد، گروهی از هواداران «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» کرمانشاه
آبادان، 28 مرداد 1357، سینما رکس، شیدا نبوی
آخرین دفاع و مجموعه: شعر – نقد – ترجمه و مصاحبه خسرو گلسرخی، گردآوری و تنظیم: بزرگ خضرائی
آشفتگی در فکر تاریخی، فریدون آدمیت
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی، 3، بازتاب: رنج‌ها – انقلاب – شادی‌ها بر بوم نقاشان خلق
آمریکا پشتیبان رژیم‌های ارتجاعی، پیوتر خلبنیکوف، ترجمه رضا رضائی ساروی
آموزشهای سندیکائی
آوازهای آغاز، علی مولوی
اخلال در وحدت در پوشش فریاد وحدت‌خواهی، و. ا. لنین
ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی، 1983
از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
از زندگی من، پا به پای حزب تودۀ ایران، بخشی از خاطرات سیاسی – اجتماعی مهندس صادق انصاری (ا. برزگر)
از مقالات شاعر و نویسنده انقلابی شهید کبیر خسرو گلسرخی
استبداد، دمکراسی و نهضت ملی در ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان
اسرار ساواک، اسکندر دلدم
اسنادی از جنگ تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان، خاطرات یک افسر ایرانی در ظفار
اطاعت کورکورانه، خسرو روزبه
انقلاب آزادیبخش راه رهائی زنان میهن ما
انقلاب و ضد انقلاب در ایران، ی. ر. ا. علوی
ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، باقر مؤمنی
ایران در کلیات آثار، فرج دستگشاده، ترجمه ر. رادنیا
ایران و دمکراسی، منوچهر صالحی
این رسم توست که ایستاده بمیری، خسرو گلسرخی
ئاله کوک (برگ سبز)، خاطرات غنی بلوریان
بر زنان در ایران چه می گذرد؟، ثریا شهابی
بضاعت حقیرانه، نقد «سنتز نوین» باب آواکیان، هرمز دامان
به یاد فؤاد، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر
بیان عملی اصول هفتگانۀ بیانیه 16 آذر، سند داخلی، جمهورخواهان ملی ایران
پنهانکاری انگلیسی و اسرار دو کودتا، عبدالله شهبازی
پیدایش حزب کمونیست ایران، ت. ا. ابراهیموف، ترجمه ر. رادنیا
پیش نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران، سازمان پارس و شورای براندازی
تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تراژدی استالینیسم در ایران، عبدی کلانتری
تروتسکیسم (تزی ضدانقلابی) علیه لنینیسم، رستاخیز سیاهکل در خدمت جنبش انقلابی مسلحانه خلقهای ایران
تفسیرهای رادیو مسکو درباره حوادث ایران، شماره 3
جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت، م. دامون
جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی، شهریور 1347
چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد، نوشته‌هایی از پیشگامان انقلاب اکتبر؛ درباره‌ی چگونگی پیروزی نخستین انقلاب کارگری دنیا
چمدانی کوچک در کمدی قدیمی، ابوالفضل محققی
چند مقاله از لنین، استالین، مائو، حزب کار آلبانی
چه کسانی از جنگ ایران و عراق بهره می جویند؟، انتشارات آزادی ایران، 1982
حادثه در کارگاه مرکزی، قاضی ربیحاوی
حدیث تشنه و آب، روایت کاملی از سایه‌روشن‌های کانون نویسندگان ایران، قتل‌های زنجیره‌ای، اتوبوس ارمنستان و...، منصور کوشان
حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
حقایقی از توطئه پاوه تا مهاباد، جمعیت آزادی
خاطرات سیدمحمد علی جمالزاده
خاطرات شاپور بختیار نخست وزیر ایران (1357)
خاطرات و سفرنامۀ ژنرال آیرونساید در ایران، به ضمیمۀ اسناد و مکاتبات سیاسی وزارت خارجه انگلستان، ترجمه بهروز قزوینی
خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری
داستانهایی از آلبانی
دخالت نظامی ایران در عمان، جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی
در باره ماهیت ادغام دین و سیاست، جمشید آریانپور
در کنفرانس برلین چه گذشت؟
درباره برخی از مسایل مربوط به دشمن اصلی مردم ایران، جمشید آریانپور
درباره فلسطین، از مقاومت تا پیروزی، ترجمه ک – دیلمانی
درباره محاکمات سیاسی - 1331، ا. مانی
دو بیان (نه الزما تاریخی) از: قتل عام ارامنه توسط مسلمانان؛ قتل عام مسلمانان توسط ارامنه
دو سند از فرقه کمونیست ایران برگرفته از سایت کمونیستهای انقلابی
دو مقاله درباره جمهوری اسلامی، یرواند آبراهامیان
دوزخ سازان روی زمین (دو مقاله درباره روحانیت)، هما ناطق
ده پرسش و پاسخ پیرامون جنگ ایران و عراق، جمشید آریانپور
رساله سازمان شیکاگو برای ارائه به سمینار پیش کنگره سازمان آمریکا، کنگره 23، 20 اوت 1975، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا
رشد سرطانی انتگراسیون اسلامی، انتشارات سهند
روابط امنیتی - اطلاعاتی ایران و اسرائیل، رضا زارع
روحانیت، پیدایش، رشد، تشکیلات و تضادهای درونی؛ سید مهدی
روی مدودف در "دادگاه تاریخ"، بی. آیکو
زندانها و زندانیان سیتسی دوره رضا شاه، اقبال حکیمیون
زندگینامه شمیده، از بنیانگذاران سازمان جوانان کمونیستی و اتحادیه های کارگری توده ای در ایران، بهرام چوبینه
زیر بوته لاله‌عباسی، خاطرات زندان، نسرین پرواز
سئوال و جواب سخنرانی ایراد شده در دانشگاه سوردلف، 9 ژوئن 1925، ژ. استالین

صفحه‌ها