کتاب‌های گوناگون

زمین و انقلاب در ایران، 1360 – 1340، اریک ج. هوگلاند
زنان دربار به روایت اسناد ساواک
زندانها و زندانیان سیاسی دوره رضا شاه، اقبال حکیمیون
زندانی، داریوش کارگر
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
زیر بوته لاله‌عباسی، خاطرات زندان، نسرین پرواز
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
ژوزف استالین
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
سانسور، تحلیلی بر سانسور کتاب در دورۀ پهلوی دوم، دکتر فریبرز خسروی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سپهبد احمد امیراحمدی
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سرود و ترانه (مجموعه‌ای از سرود و ترانه‌های مترقی و مردمی)، انتشارات سنبله-هامبورگ
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سکوت‌های کاپیتال، مایکل لبوویتز
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، صادق جلال العظم
سیاست آمریکا در آغاز سالهای هشتاد، گئورگی آرباتف
سیاست فرهنگی در جمهوری دمکراتیک خلق کره
سینما رکس آبادان
شصت سال صبوری و شکوری، از تولد تا هجرت، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی
شکست احزاب سیاسی در انتخابات دورۀ چهاردهم
شکنجه و تیرباران افسران آزادیخواه، محمدحسین معزی
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
شوراها و نیروهای مترقی، سازمان اتحاد چپ
شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه‌های کارگری در ایران، 1320-1285، جلیل محمودی و ناصر سعیدی
شیوه‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران، محمود خلیلی
صمد بهرنگی
طرحی در باره اصلاحات ارضی، ب-پارسا
عباس هاشمی
عبدالرحیم طهوری
عروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران!، البرز دماوندی
علی اکبر اکبری
غارتگری و توطئه امپریالیسم امریکا و اعدام انقلابی مستشاران و جاسوسان امریکائی، فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان 1367 ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
فرآیند تاریخی و روابط اجتماعی - تولیدی، محمدرضا زمانی
فراماسونری در ایران «از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران»، محمود کتیرائی
فردریش انگلس
فرقۀ جمهوری انقلابی ایران (گروه نخستین دکتر ارانی) و فرقۀ انقلابی ایران، اسنادی چند: 1307 – 1305
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
فریادی از کردستان، ترجمۀ محمد مرتضائی
فریدون آدمیت
فمینیسم و روش‌شناسی، ساندرا هاردینگ
قاچاق، علیرضا شفیعی، مجموعه داستان برای کودکان و نوجوانان
قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قرارداد 1907 روس و انگلیس راجع بایران، ع. وحید مازندرانی
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
قیام نافرجام، شورش لهاک‌خان سالار جنگ، خراسان، کاوه بیات
کارگران پروژه‌ای، جمعی از کارگران پروژه‌ای جنوب
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب زندان، ناصر مهاجر
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب کودکان و نوجوانان – 3، قصه – شعر – مقاله – تحقیق – نقد و بررسی، علی‌اشرف درویشیان
کتاب مرتضی کیوان، به کوشش شاهرخ مسکوب
کتاب نارنجی، گزارش‌های سیاسی وزارت خارجۀ روسیه تزاری دربارۀ انقلاب مشروطه ایران، به کوشش احمد بشیری
کتابشناسی عمومی تاریخ سیاسی ایران، دکتر علیرضا ازغندی
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کدوم کتابو بخونم؟، نوشته‌ی مراد گل‌مرادی
کردستان و شیخ عزالدین حسینی
کردستان: توطئه های ابرقدرتها و مواضع نیروهای سیاسی، اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کردها و فرقۀ دموکرات آذربایجان، گزارش‌هایی از کنسولگری آمریکا در تبریز
کرنش به رویزیونیسم و سوسیال امپریالیسم، کنفرانس وحدت در راه آزادی طبقه کارگر
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
کمونیزم و ارزشهای انسانی، موریس کورنفورت
کوششی در راه تحول اندیشه و عمل، حسن ماسالی
کی برمی گردی دادش جان؟، علی اشرف درویشیان
حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، میرزا مصطفی خان
گاه‌شمار سیاست خارجی ایران از دی ماه 1356 تا مرداد ماه 1361
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گرامی باد خاطره ی جانباختگان خلق، رفیق شهید حمید اشرف، بمناسبت سی امین سالگرد حماسه سیاهکل
گروگان گیری خمینی، رابرت دریفوس
گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی، سال 1386
گزارش سالیانه وضعیت دانشجویان در ایران از تیر 1386 تا خرداد 1387
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گزارش میخائیل گارباچف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی در نوزدهمین کنفرانس سراسری حزب کمونیست اتحاد شوروی
گزارش‌های محرمانه شهربانی (26 – 1324)، مجید تفرشی – محمود طاهر احمدی
گزارشی کوتاه در باره جمعه سیاه، نقل از جراید و خبرگزاریها
گشتی بر گذشته، خاطرات سفیرکبیر ایران در شوروی
گفت و گوهای اوریانا فالاچی
گفتارهای رادیوئی برنامه فارسی صدای انقلاب عمان
گفتگوی نمایندۀ روشنفکران آزادیخواه در اروپا با ا. ح. آریانپور
گفتگوی ولز با استالین
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
لنین همانگونه که بود، آناتولی لوناچارسکی
م. ا. به آذین
م. دالاشوب
مائوئیسم در ایران
ماجرای فرار ارتشبد قره باغی
مادی نمره بیست، مریم سطوت
مارکس به زبان ساده، ریوس
مأموریت در تهران، خاطرات ژنرال هایزر
مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی، انتشارات اسماعیل شریف‌زاده
متن کامل نامه توطئه آمیز «تهرانی» دژخیم و شکنجه گر ساواک
مجموعه اشعار ضدطاغوتی، اباذر مزدک
مجموعه شعر، با اخگران عشق مزدک، ژاله چارلنگی
مجموعه گفتار، مجموعه مصاحبه‌های خمینی با خبرنگاران خارجی در سال 1357
مجموعه مقالات نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران (شانزدهم اسفند 1385)
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق
محتوای انقلاب ما، دکتر علی‌اصغر حاج سیدجوادی
محمدرضا پهلوی آخرین شاهنشاه، دکتر هوشنگ نهاوندی و ایو بوماتی
محمدعلی همایون کاتوزیان
مختصری دربارۀ سرمایه‌داری وابسته، 1358، گروه یاران حیدر عمواوغلی
مرامنامه و اساسنامۀ حزب ملیون
مردی که از تاریخ آمد، امیر کاویان
مروری بر سازمان‌های چپ در تبعید، سیامند
مسائل سیاسی اجتماعی، از مجموعه آثار کارل مارکس – فریدریش انگلس
مسئله درباره استالین، اداره نشریات زبانهای خارجی، پکن
مصاحبه با شاه، مارگارت لاینگ
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
ملک‌الشعراء بهار
من از چنگال استالین فرار کردم
من فالانژ نیستم، رضا آقامیری
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
من یک زنم...، نسترن ناصری
منصورۀ اتحادیه (نظام مافی)
منیره برادران
مواضع ما، مواضع و اصول برنامه‌های حزب جمهوری اسلامی
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
مهمان پسران شاطر نانوا، ایرج هاشمی زاده
میرزا عبدالرحیم طالبوف، میرعلی منافی
میکونوس
«نیروی سوم» پایگاه اجتماعی امپریالیسم
ن. کروپسکایا
ناریا
ناگفته‌هایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق و نقش حزب توده‌ی ایران
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نامه‌ها از زندان، سرگرد جعفر وکیلی
نامه‌های ارومیه، اسناد و مکاتبات محمدصادق میرزا معزالدوله
نامه‌های زندان روزا لوکزامبورگ، نظم نوین
نبردی نابرابر، گزارشی از هفت سال زندان، نیما پرورش
نسل کشی ارامنه، آ. الله وردی
نطق‌های شیخ محمد خیابانی، تهیه و تنظیم: بهرام خیابانی
نظام پیشنهادی برای آینده ایران، مجامع اسلامی ایرانیان
نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران: دین، قانون و مطلقیت قدرت، اصغر شیرازی
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نظری به شوراهای کارگری، نشر مبارز
نقد اقتصاد سیاسی، مواجهه‌ی چپ با جنبش سبز، همراه با تحلیل انتخابات 92 و انتخابات مجلس ، 94
نقد فلسفۀ تاریخ آرنولد توین‌بی، پروفسور کاسمینسکی
نقدی بر مقاله: "بحران جنبش کمونیستی و ضرورت ارائه مشی و برنامه پرولتری"، سازمان رزم انقلابی برای آزادی طبقه کارگر در ایران

صفحه‌ها