فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش، شماره 8، ویژۀ قانون اساسی و زندانیان سیاسی، 28 تیر 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سخنی با خواننده

2

زنده باد مجلس مؤسسان

2

در این شماره

2

زندانیان سیاسی انقلابی را آزاد کنید

3

دهها هزار نفر برای آزادی سعادتی راه‌پیمائی کردند

3

سوسیالیست‌های زندانی را آزاد کنید

4

خواستهای سوسیالیست‌های زندانی

4

آزادی یکی از سوسیالیست‌ها

5

در دفاع از 15 نفر چه میتوان کرد

5

زندانیان سوسیالیست دست به اعتصاب غذا زدند

6

حمایت بین‌المللی برای آزادی سوسیالیست‌های زندانی / مریم دانا

6

مادر رضائی‌ها: سعادتی را آزاد کنید

7

مبارزین صنعت نفت: معیل، حیاتی و خاتمی را آزاد کنید

7

آنچه در مورد قانون اساسی باید بدانید

8

قانون اساسی پیشنهادی: ادامه حکومت سرمایه‌داری یا استقرار جمهوری کارگران و کشاورزان / مریم دانا

8

قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آزادی‌های سیاسی و مدنی خط بطلان می‌کشد / مهدی جوادی

11

قانون اساسی پیشنهادی راه ادامه مبارزه علیه امپریالیسم را مسدود می‌کند / مهدی جوادی

13

قانون اساسی جدید: حقوق دموکراتیک برای سربازان یا خودکامگی تیمسارها / فرهاد نوری

15

قانون اساسی جمهوری اسلامی و صنایع، بانک‌ها، شرکتهای بیمه / فرامرز کشاورز

16

در قانون اساسی جمهوری اسلامی دهقانان از قلم افتاده‌اند / فرشته محبی

18

قانون اساسی جمهوری اسلامی حق تعیین سرنوشت خلق‌های تحت ستم را نقض می‌کند / حسین تقوی

20

قانون اساسی جدید جواز دفن آزادی زنان است / پروین نجفی

21