فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 4، اسفند 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شاخه کردستان بمناسبت آغاز سال نو

1

کارنامه یکساله

1

برخی از رویدادهای اسفندماه

15

اولین سالگرد شهادت 6 رزمنده فدائی در روستای باشماغ گرامی باد!

19

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقلاب یاری رسانید!

19

کمکهای مالی دریافت شده

19

شیعری ،ئازاروبه‌هار

20

هونراوه‌یه‌ک‌له ح-به‌فرین

21

اطلاعیه

22

تصحیح خبر

23

کشتار مردم زحمتکش روستاهای نقده و میاندوآب عیدی رژیم به خلق کرد!!

24

نه‌وروز بوو ءاکریکی وه‌های خسته‌جه‌رگه‌وه لاوان به عشق ئه‌چون‌به‌به‌وپیری‌مه‌رکه‌وه

25

هیچ جنبش حقیقی توده‌ای بدون شرکت زنان نمیتواند وجود داشته باشد

8 مارس (17 – اسفند) روز جهانی زن گرامی باد

25

هشتم مارس روز جهانی زن گرامی باد

28

برنامه عمل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را بخوانید!

28