رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون
دو بیان (نه الزما تاریخی) از: قتل عام ارامنه توسط مسلمانان؛ قتل عام مسلمانان توسط ارامنه
دو دهه بیداری، دو دهه شورش، حمید صورتگر، دفتر اول
دو رساله اقتصادی، کار مزدور، سرمایه؛ بها، ارزش، سود، ترجمه: هـ. هاشمی
دو سال روابط محرمانه احمداه و سفارت شوری، یاددشات‌های رضا هروی بصیرالدوله، به کوشش مجید تفرشی بهار 1372
دو سند از فرقه کمونیست ایران پاییز 1359
دو گفتار از کاسترو، ترجمه: ج- نوایی، چاپ اول تابستان 1358
دو مقاله درباره جمهوری اسلامی، یرواند آبراهامیان آذر 1367
دو مقاله، انوشیروان لطلفی – عضو مرکزیت سازمان «اکثریت»، سعید شاهسوندی – عضو مرکزیت سازمان مجاهدین، مؤسسه پژوهشهای سیاسی بهمن 1367
دو مقاله: وظایف نیروهای دموکراتیک در مرحله کنونی، قیام چگونه به پیروزی رسید؟، م. سوداگر فروردین 1358
دوزخ سازان روی زمین (دو مقاله درباره روحانیت)، هما ناطق خرداد 1391
دولت و آزادی، باب آواکیان، مترجم: منیر امیری مهر 1393
ده پرسش و پاسخ پیرامون جنگ ایران و عراق، جمشید آریانپور
دهها نفر از طرفین درگیریها در غرب کشور کشته شدند، روزنامه اطلاعات 31 مرداد 1358
دیداری از روستاها، صمد بهرنگی 1342
دیکتاتوری پرولتاریا (راهنمای بحث)، دفتر اول سؤالات، مبارزین آزادی خلق ایران تیر 1358
دیوان ابوالقاسم لاهوتی
راهنمای مطبوعات ایران (1304 ش تا 1357 ش)، جلد اول، سیدمحمد صدری طباطبائی نائینی زمستان 1378
راهنمای مطبوعات ایران (1304 ش تا 1357 ش)، جلد دوم، سیدمحمد صدری طباطبائی نائینی زمستان 1378
راهنمای مطبوعات ایران 1371-1357، سیدفرید قاسمی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهار 1372
راهنمای مطبوعات ایران، عصر قاجار (1253 ق / 1215 ش – 1302 ش)، سیدفرید قاسمی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهار 1372
رجال عصر پهلوی، سیدحسن تقی‌زاده به روایت ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات زمستان 1383
رساله سازمان شیکاگو برای ارائه به سمینار پیش کنگره سازمان آمریکا، کنگره 23، 20 اوت 1975، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا 29 مرداد 1354
رشد سرطانی انتگراسیون اسلامی، انتشارات سهند 24 شهریور 1380
رضاشاه پهلوی در ترکیه به روایت اسناد تاریخی، ترجمه و تحقیق علی‌اصغر حقدار شهریور 1398
رضاشاه کبیر بقلم اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در کتاب مردان خودساخته، زیر نظر ا. خواجه‌نوری، چاپ دوم 1355
رضاشاه و بریتانیا براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، دکتر محمدقلی مجد، ترجمه مصطفی امیری بهار 1389
رضاشاه و تاریخ واقعی پهلوی اول، سیامک صبوری بهار 1399
رضاشاه، دکتر صادق زیباکلام 1398
رعد در آسمان بی ابر، تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق (1367 – 1357)، به اهتمام: محمدحسن روزی‌طلب پاییز 1400
رفرمیسم در جنبش سوسیال دمکراتیک روسیه و چند مقاله دیگر، ولادیمیر ایلیچ لنین اسفند 1358
روابط امنیتی - اطلاعاتی ایران و اسرائیل، رضا زارع
روابط خارجی ایران در سال 1346، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه فروردین 1347
روابط خارجی ایران در سال 1349، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روابط خارجی ایران در سال 1350، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روابط خارجی ایران در سال 1351، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روابط خارجی ایران در سال 1353، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روانشناسی شکنجه، بحثی پیرامون ارشاد و تواب‌سازی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، منیره برادران
روایت جعلی شرق از "انقلاب فرهنگی" سال 59، گزارش ف. تابان عضو مرکزیت وقت دانشجویان پیشگام 31 تیر 1398
روحانیت، پیدایش، رشد، تشکیلات و تضادهای درونی؛ سید مهدی
روز معلم، به مناسبت سالگرد قیام 12 اردیبهشت ماه سال 1340، از انتشارات مجله مهرگان 12 اردیبهشت 1377
روزشمار کارگران اخراجی، نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
روزهای سپری شده من، گنجعلی صباحی، ترجمه بهروز مطلب‌زاده 1392
روی مدودف در "دادگاه تاریخ"، بی. آیکو 1367
ریشه های ایدئولوژیک تروریسم ولایت فقیه و اسناد میکونوس، پرویز دستمالچی شهریور 1376
ریشه‌های انقلاب ایران، نیکی آر. کدی، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی 1369
زمین و انقلاب در ایران، 1360 – 1340، اریک ج. هوگلاند، ترجمه فیروزه مهاجر 1392
زمینه تکامل اجتماعی، د. ک. متروپولسکی – ی. ا. زوبریتسکی – و. ل. کروف، ترجمه پرویز بابائی، چاپ پنجم، متن کامل 1 و 2 1358
زن در دولت خیال (نگاهی به نقش زن در سازمان مجاهدین)، نادره افشاری 1379
زن، آب و سرباز!، چاپ دوم، معصومعلی صیدی بهار 1359
زنان دربار به روایت اسناد ساواک، اشرف پهلوی، مرکز بررسی اسناد تاریخی زمستان 1381