رفتن به محتوای اصلی
سازمان مجاهدین خلق ایران
15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران 15 خرداد 1358
آلبوم تراکت، جنبش ملی مجاهدین
آموزش اسلحه
آموزش و تشریح اطلاعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق در برابر جریان اپورتونیستی چپ نما تیر 1358
آنها که شهادت را برگزیدند
احتضار امپراطوری دلار و توطئه‌های امپریالیستی امریکا تابستان 1353
ارتجاع چیست و مرتجع کیست مرداد 1359
از زندگی انقلابیون درس بگیریم، زندگینامه مجاهدین شهید: سعید محسن، مشکین‌فام، بدیع‌زادگان و...
استثمار از دیدگاه ایدئولوژی اسلامی ما، سعید محسن اسفند 1368
اسناد مکاتبات مسعود رجوی و من، همراه با گزارش های پلیس آلمان و فرانسه، سعید شاهسوندی شهریور 1375
اصول مخفیکاری فن مبارزه با پلیس دی 1352
اظهارات رادیو مجاهد درباره دکتر شریعتی به تاریخ 23 دی ماه 1364 23 دی 1364
اقتصاد بزبان ساده آذر 1351
التقاط و ایدئولوژیهای التقاطی آذر 1360
برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران 29 اسفند 1360
بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، دیدگاهها و اهداف آنان، چرا سازمان نتوانست و نگذاردند نقش اصلی اش را در انقلاب ایفا نماید، مجاهدین خلق ایران – فرانسه بهمن 1380
بولتن خبری انجمن دانشجویان مسلمان فرانسه (هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران)، شماره 33 29 شهریور 1365
تبریک مجاهدین خلق به ملت ایران و رهبر انقلاب بمناسبت پیروزی رفراندوم و تاسیس جمهوری اسلامی 16 فروردین 1358
تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستهای چپ‌نما بهار 1358
تصمیمات رندانه "کوسه ، ریش پهن" مسئول شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق ایران 02 مهر 1373
جزوه سبز
درباره خلع سلاح 15 فروردین 1359
دفاعیات سعید محسن بهمن 1351
دفاعیات محمد بازرگان تیر 1356
دفاعیات مسعود رجوی تیر 1356
راز بیلیون دلار شهریور 1353
روستا و انقلاب سفید، بررسی شرایط انقلابی روستاهای ایران آبان 1351
سازمان مجاهدین خلق ایران (از انقلاب 57 تا خرداد 90)، کتاب اول (از انقلاب 57 تا 60 خرداد 1360)، عبدالعلی معصومی خرداد 1390
سازمان مجاهدین خلق ایران (از انقلاب 57 تا خرداد 90)، کتاب دوم، دوره جنگ ایران و عراق، عبدالعلی معصومی خرداد 1390
سازمان مجاهدین خلق ایران (از انقلاب 57 تا خرداد 90)، کتاب سوم، شهر اشرف، عبدالعلی معصومی خرداد 1390
سازماندهی و تاکتیکها تابستان 1353
سخنرانی مسعود رجوی در مراسم یادبود دکتر مصدق 14 اسفند 1357
سمفونی مقاومت، ترانه‌سرودهای مجاهدین، محمد سیدی کاشانی اسفند 1396
سندی از سازمان مجاهدین خلق ایران درباره دادگاه و اعدام مجاهد شهید مهدی رضائی بهمن 1351
سه گزارش از: کارخانه ذوب آهن آریامهر، شرکت سهامی زراعی، شرکتهای غارتگر نفت در مسجدسلیمان شهریور 1353
30 خرداد به روایت شاهدان، مروری بر رویدادها – بهمن 57 تا خرداد 60 خرداد 1377
شناخت "متدلوژی"، بخش 1 مهر 1351
شناخت و بررسی شیوه‌ها و قانونمندی‌های مبارزه ضدامپریالیستی مهر 1359
عاشورا، فلسفه آزادی، موسی خیابانی آذر 1358
عکس‌هایی از شریف واقفی، بهرام آرام، لیلا زمردیان
قسمت هایی از دفاعیات مجاهدین خلق ایران خرداد 1351
مختصری از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران
مدافعات مجاهدین خلق سعید محسن، مسعود رجوی، ناصر صادق، محمد بازرگانی، علی میهندوست، مهدی رضایی، محمد مفیدی خرداد 1357
مردم گرائی توحیدی و مردم گرائی مبتذل
مصاحبه مسعود رجوی با روزنامه کیهان 12 بهمن 1357
مصاحبه مطبوعاتی مجاهدین خلق ایران در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری
مقاومت همه‌جانبه خرداد 1353
ملیتها و مساله خلق کرد در ایران، انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه صنعتی شریف 14 مهر 1358
موضعگیریهای سیاسی مجاهدین خلق ایران در آستانه پیروزی انقلاب، (سخنرانیهای برادر مجاهد مسعور رجوی) آبان 1358
نتیجه ده سال مقاومت و پایداری بر اصول، مجاهدین خلق ایران نیمه اول شهریور 1373