رفتن به محتوای اصلی
"بیست و یکم آذر روز گریز اهریمن" 21 آذر 1389
"جلیقه‌زردها"، جنبشی برآمده از اعماق جامعه 18 آذر 1397
"در باره کتاب" چريک‌های فدايی خلق، گفتگوی علی رضایی با ایرج والا 29 آذر 1387
"گرامی داشت روز 16 آذر ماه نماد مقاومت و آزادیخواهی نسل جوان در مقابل استعمار و استبداد" 16 آذر 1388
13 آبان، شماره 4 12 آذر 1358
16 آذر روز دانشجو 16 آذر 1383
16 آذر روز دانشجو گرامی باد 16 آذر 1387
16 آذر نماد مبارزه علیه استبداد 16 آذر 1382
16 آذر، روز دانشجو گرامی باد 16 آذر 1384
16 آذر، پرچمی افراشته بر فراز مبارزات جنبش دانشجوئی ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - کنشگران چپ - سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ 16 آذر 1396
19 بهمن تئوریک، شماره 1، چاپ دوم آذر 1355
19 بهمن، شماره 13 15 آذر 1382
19 بهمن، شماره 25 15 آذر 1383
19 بهمن، شماره 37 15 آذر 1384
19 بهمن، شماره 49 15 آذر 1385
19 بهمن، شماره 61 15 آذر 1386
19 بهمن، شماره 73 15 آذر 1387
19 بهمن، شماره 84 15 آذر 1388
21 آذر روز نجات آذربایجان، تجلی یگانگی پرشکوه ملت ایران 19 آذر 1382
21 آذر، فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان، اشرف دهقانی آذر 1392
21 آذرماه، روز گریز اهریمن، روز نجات آذربایجان برای همیشه گرامی باد! 19 آذر 1377
5 دی‌ماه را به جبهه نبرد سراسری دیگری علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم 28 آذر 1398
5 رساله از بیژن جزنی آذر 1355
8 مارس، فصلنامه زنان، شماره 22 آذر 1389
8 مارس، فصلنامه زنان، شماره 24 آذر 1390