فهرست مطالب کار شماره 26، 18 مرداد 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

سرمقاله: نتیجه انتخابات بیانگر نفرت و بیزاری روزافزون توده‌ها از احیای روابط گذشته و از سیاستهای انحصارطلبان است

1

چرا کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی و موتلفین از صندوق‌ها بیرون آمدند

1

رفیق فدایی ونداد ایمانی بدست مرتجعین سرسپرده امپریالیسم به شهادت رسید

1

نظر سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون انتخابات «مجلس خبرگان»

1

سرکوب مطبوعات حمله به دستاوردهای قیام است

1

هرگونه خیانتی به مردم باید افشا شود

1

تا سیه‌روی شود...

1

توضیح... (درباره جزوات اشرف دهقانی)

1

درباره وسائل ایمنی کار

1

اعتصاب کارگران مبارز کارخانه شوفاژکار

3

عمل باصطلاح انقلابی شورای فرمایشی کارگران

3

نامه یک کارآموز حرفه‌ای

3

اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌های دزفول

3

مسئولان دولتی کارخانه کفش ملی نماینده کارگران را، تهدید به اخراج کردند

3

اتحادیه کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

3

خبرهای کوتاه کارگری

3

ادبیات مشروطه هنوز تازگی دارد!

4

تاریخچه جنبش کارگری جهان: اولین حکومت کارگری جهان (کمون پاریس) قسمت چهارم: مارکس و انگلس مدافعان سرسخت کمون پاریس

5

اعتصابات کارگری دولت اسپانیا را با خطر سقوط روبرو کرده است

5

اعتصاب باراندازان استرالیا

5

اعتصاب کارگران حمل و نقل در ایتالیا

5

اعتصاب عمومی در بولیوی

5

کشتار و بازداشت اعتصاب کنندگان توسط پلیس دومینیکن

5

توضیح دربارۀ مقالات ترویجی اقتصاد سیاسی و درباره حزب

5

پس از حمله وحشیانه و ضرب و جرح هفت هوادار سازمان را بازداشت کردند

6

توضیح در مورد یک خبر

6

گزارشی از: مبارزات کارگران شرکت حفاری ایران ردینگ اند بیتس

7

روز 21 مرداد، سومین سالگرد شهادت رفیق مرتضی (امیر) فاطمی را گرامی میداریم

8

بر خلق ستمدیدۀ بلوچ چه می‌گذرد؟

8

انقلاب ارضی در نیکاراگوئه

8

یک نشریه محلی باید چه خصوصیاتی داشته باشد

8

روابط غارتگرانه شرکتهای تعاونی روستائی باید از بین برود

8

خلق 800 هزار نفری ترکمن در مجلس خبرگان نماینده ندارد

8