فهرست مطالب کار شماره 40، 12 دیماه 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

یکصدمین سال تولد استالین، رهبر کبیر حزب کمونیست شوروی را به پرولتاریای جهان، تبریک می‌گوئیم

1

ما و انتخابات ریاست جمهوری

1

سرمقاله: ما، شورای انقلاب و تحولات اخیر افغانستان

1

در راهپیمائی شنبه 8 دی ماه که علیه توطئه سرمایه‌داران لیبرال و در حمایت از ادامه افشاگری‌ها برگذار شد مردم فریاد می‌زدند: افشای امریکائی باید ادامه یابد

1

صف‌بندی طبقات ابعاد مشخص‌تری می‌یابد

1

شورای کشاورزان سد وشمگیر را چه کسانی تشکیل می‌دهند

2

تیمسار ارتش شاهنشاهی، دریادار مدنی کاندیدای ریاست جمهوری است

2

قطعنامه راهپیمائی ضدامپریالیستی 8 دی ماه به منظور درهم شکستن توطئه سرمایه‌داران لیبرال و حمایت از ادامه افشاگری‌های «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»

3

دهقانان زحمتکش جلگون (شوشتر): زمیندار نابود است، دهقان پیروز است

4

نفتگران مبارز حفاری و مبارزات پیگیر آنان (قسمت دوم) علیه شرکت‌های امپریالیستی در جنوب

6

تسلیم‌ناپذیری و تشکل کارگران سرچشمه پیروزی آنهاست

6

بمناسبت صدمین سالگرد تولد رفیق حیدر عمواوغلی «هرچه حیدرخان بگوید راست است» (ستارخان) (قسمت دوم)

7

سالگرد نبرد مسلحانه خلق فلسطین گرامی باد

7

راه سرخ بهروز بهروزنیا ادامه دارد

7

اعدام مجاهدین احمد و عبدالحسین عسگری را محکوم می‌کنیم

7

کار جنوب

7

توضیح برای هواداران

7

رابطه آموزش و پراتیک

7

کار ویژه افشای سرمایه‌داری لیبرال

7

توضیح درباره کمکهای مالی

7

 

 

فهرست مطالب ضمیمه کار شماره 40، جمعه 12 دیماه 1358، ویژه افشای سرمایه‌داران لیبرال دوستان و جاسوسان امپریالیسم امریکا

 

یادداشت‌های مقدم مراغه‌ای، دسیسه‌های تازه امپریالیسم امریکا

1

در پیشگاه خلق افشاء کنیم

1

مقدم مراغه‌ای کیست؟

1

امیر انتظام و شرکا طراح کودتای سفید

بازرگان از طرح اعلام انحلال "مجلس خبرگان" چه قصدی داشت!؟

1

ما اسناد زیر را بدون کم و کاست، بدون سانسور در دادگاه خلق منتشر می‌کنیم تا رهنمون عمل انقلابی تمام انقلابیونی گردد که در راه ایران آزاد و دمکراتیک مبارزه می‌کنند

3

با صداقت انقلابی همۀ حقایق را به مردم زحمتکش میهن خود بگوئیم

4

مطالعه دقیق این "یادداشت‌ها" از این نظر دارای اهمیت است که تصویر دقیقی از سیاست، شیوه‌های مورد عمل و مشکلات فعلی امپریالیسم امریکا در ایران و مشخصات دوستان و جاسوسان آن ارئه می‌دهد

5

مشخصات دوستان و جاسوسان امریکا و سیاست امپریالیسم را بشناسیم

6