فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 80، 23 مهر 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

مقاومت شورانگیز مردم، در برابر جنایات وحشیانه رژیم صدام حسین روحیه تجاوزگران را درهم شکسته است

1

پیکار علیه تجاوز رژیم صدام پیکار علیه امپریالیسم امریکا و جبهه ضد انقلاب جهانی است!

1

از یادداشتهای فدائیان خلق: بر این کوه‌های سرفراز، چکمه‌های خون‌آلود را راهی نیست، عقاب این کوهستان هرگز اسیر صیاد نمیگردد

1

امضای پیمان دوستی 20 ساله شوروی با سوریه بیانگر دفاع شوروی از خلق‌های منطقه برای کسب استقلال و آزادی است

4

گردانندگان روزنامه «میزان» خط خود را بر تأمین منافع امپریالیسم «میزان» کرده‌اند

5

درسهائی از جنبش کارگری ایران: مبارزات کارگران چیت ری، حول شعار مصادره و ملی کردن کارخانه

6

زحمتکشان الیاف پیشاپیش 130 کارخانه با هزاران کارگر در سنگر کارخانه از دستاوردهای انقلاب پاسداری می‌کنند

7

کارگران نیروگاه حرارتی نکاء: تنها مردم متحد و یکپارچه می‌توانند در مقابل تجاوز امپریالیزم و متحدانش بایستند و آن را به زانو درآورند

7

سندیکاهای کارگران مبارز اصناف در صفوف مقدم انقلاب ایران علیه توطئه‌های امپریالیسم و تجاوزات رژیم عراق ایستاده‌اند

7

کارگران اکتشافات البرز مرکزی: خلق به پا خاسته ایران در اتحاد با خلق‌های عرب رژیم‌های سرسپرده منطقه را به زباله‌دان تاریخ خواهد فرستاد

7

سندیکای کارگران خیاط، تهاجم به سندیکا و دستگیری 4 تن از کارگران را شدیدا محکوم کرد

8

بدنبال بمباران کارخانه جنرال موتورز، کارگران کارخانه را بازسازی می‌کنند!

8

بهبود شرایط کار کارگران هدف انقلاب است!

8

دهقانان قریه "حیدرلو" (ارومیه): سلاحی که به قیمت خون هفتاد هزار شهید بدست آمده است باید برای دفاع از انقلاب و استقلال میهن در اختیار کارگران، دهقانان و همۀ زحمتکشان قرار گیرد

9

روستای تپه‌باشی ماکو فریبکاری و تفرقه‌افکنی زمینداران بزرگ و اتحاد و مبارزۀ زحمتکشان

9

دادگاه انقلاب مراغه بجای دستگیری زمینداران بزرگ زحمتکشان روستا را به زندان می‌اندازند

9

فئودال‌ها و زمینداران بزرگ روستای "صومای برادوست" از بختیار حمایت می‌کنند

9

قلم‌های مشکوک در روزنامه جمهوری اسلامی همچنان علیه وحدت مردم تبلیغ می‌کنند!

10

با همه توان به یاری آسیب‌دیدگان جنگ بشتابیم!

10

توزیع مایحتاج مردم باید به شوراها و انجمن‌های محلات واگذار شود!

11

تقویم انقلابات جهانی: انقلاب در آمریکای لاتین و استراتژی امپریالیسم امریکا

12

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم: شکوفائی فرهنگ در مجارستان سوسیالیستی

13

اخبار جهانی

13

قذافی رهبر دولت ترقیخواه لیبی: در سنگر پیکار عادلانه مردم در برابر تجاوز رژیم ضدمردمی صدام حسین

14

کسانی که بمباران شهرهای عراق را تبلیغ می‌کنند، با انقلاب ایران و با وحدت مردم ایران و عراق دشمنی می‌کنند

14

مهندس بازرگان در آرزوی شکست انقلاب!

15

سلطنت‌طلبان و ایادی و هم‌پیمانان رژیم صدام حسین در کردستان قصد داشتند ارومیه را اشغال کنند

15

دولت باید مؤسسات صنعتی میهنمان را تحت پوشش کامل آتشبارهای ضدهوائی درآورد

16

جبهه دفاع از میهن انقلابی را تقویت کنیم

16

بیاد فدایی خلق رضا پیرانی که توسط حزب دمکرات بشهادت رسید!

چه کسانی در کردستان به سینۀ فدائیان خلق شلیک می‌کنند!

17

مسئولین جمهوری اسلامی در لرستان از اعزام فدائیان خلق به جبهه‌های جنگ جلوگیری می‌کنند

18

در شمال خراسان ضدانقلاب خود را آماده تهاجم کرده است!

19

برای دفاع از دستاوردهای انقلاب تا پای جان مبارزه می‌کنیم

19

جبهه مقاومت را به وسعت میهن خویش گسترش دهیم

20

کارگران مبارز ایران! با ترمیم و بازسازی صدمات ناشی از جنگ و با ادامه تولید بر اساس امکانات تولیدی موجود و نیازهای ضروری مردم از انقلاب و منافع زحمتکشان دفاع کنید

21

پیام مادران شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) به مادرانی که فرزندان خود را نثار آزادی و استقلال میهن می‌کنند

24

پیام تسلیت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) به مردم و دولت الجزایر

24

در حاشیه پرسش و پاسخ آقای کیانوری: آرزو بر «جوانان» عیب نیست!

24

رهنمود سازمان به رفقا و هواداران

24