فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 81، 30 مهر 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

آبادان، خرمشهر سنگرهای سرخ مقاومت شورانگیز زحمتکشان

1

چیست شرط پیروزی؟

1

عید قربان به مسلمان مبارز مبارک باد

1

شعر: بیداری و شکفتن و رفتن

2

دانشجویان ایرانی مقیم سوئد رژیم تجاوزگر عراق را افشاء می‌کنند

3

نفاق افکنان طرد و افشاء می‌شوند

4

دهقانی را به جرم دفاع از حاصل کارش به زندان انداختند

4

رهنمود به هواداران! شایعات ضدانقلاب را خنثی کنید

4

اخبار کردستان

4

تسلیم هرگز، دفاع تا پای جان

5

از یادداشت‌های فدائیان امدادگر: ما باید آخرین کسانی باشیم که در سنگر می‌مانیم و شهید می‌شویم...

6

حکام عراق، جنایتکاران جنگی‌اند

7

درسهائی از جنبش کارگری ایران: مبارزات کارگران چیت ری، حول شعار مصادره و ملی کردن کارخانه (قسمت دوم)

8

کارگران و کارمندان مبارز راه آهن، قاطعانه از انقلاب دفاع می‌کنند!

10

سازماندهی «کمیته‌های فنی» ضرورت دفاع از انقلاب است

10

شهادت در سنگر کارخانه

10

کارگران مبارز ایران! با ترمیم و بازسازی صدمات ناشی از جنگ و با ادامه تولید بر اساس امکانات تولیدی موجود و نیازهای ضروری مردم از انقلاب و منافع زحمتکشان دفاع کنید

11

کارگران شیشه و گاز: تحت هیچ شرایطی کارخانه را تعطیل نمی‌کنیم!

11

سندیکای مبارز قناد، کفاش و خیاط: بمباران کارخانه‌ها و کشتار کارگران و زحمتکشان، نشانۀ ورشکستگی سیاست صدام است

11

با شهادت کارگران مبارز توشیبا در جبهۀ جنوب، عزم آهنین کارگران استوارتر شد

11

سندیکای مستقل کارگران پخش – صنعت نفت: تجاوزات رژیم ضدخلقی عراق را محکوم و این جنگ تحمیلی را جنگ با امریکای جهانخوار می‌دانیم نه جنگ عرب و فارس

12

کارگران داوطلب کنف‌کار: ما باید نشان دهیم که طبقۀ کارگر در همۀ جبهه‌ها پیشتاز است

12

دست غاصبین زمین از مراتع روستای (جانقور) (آذربایجان شرقی) کوتاه!

12

صیادان علیه مالکیت اربابان بر دریا مبارزه می‌کنند

13

مردم سیستان و بلوچستان: اگر دولت ما را مسلح کند، ریشۀ خوانین مزدور منطقه را بسرعت می‌خشکانیم

13

تقویم انقلابات جهانی: همه چیز برای جبهه! همه چیز برای پیروزی!

14

دستاوردهای انقلاب و سوسیالیسم: گام‌های عظیم بلغارستان در راه ساختمان سوسیالیسم

15

اخبار جهانی

15

رجائی در شورای امنیت سازمان ملل: تجاوز نظامی عراق بخشی از توطئه‌های استکبار جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکاست

16

با دفاع از انقلاب و مقابله با تجاوزات عراق و امپریالیسم «یاد کارگران شهید را گرامی می‌داریم»

17

نفتگران با تلاشی پیگیر، فداکارانه و سرسختانه از انقلاب دفاع می‌کنند

17

در حاشیه دیدار و گفتگوی سیداحمد خمینی با سفیر جمهوری دمکراتیک کره: کشورهای سوسیالیستی دوست و متحد خلقهای ما در مبارزه با امپریالیسم امریکا هستند

18

هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) در لندن، ماهیت رژیم تجاوزگر صدام را افشاء می‌کنند

18

تظاهرات دانشجویان ایرانی در آلمان غربی

18

زحمتکشان مدافعین واقعی انقلاب: توده‌های متشکل و مسلح می‌توانند تجاوزات امپریالیسم امریکا و رژیم جنایتکار عراق را درهم بکوبند

21

معرفی کتاب از انتشارات جدید سازمان، کمینترن و مسالۀ جبهه متحد ضدامپریالیستی در هند، او. و. مارنی‌شین

از تجارب کمونیست‌های هند در پیکار ضدامپریالیستی درس بگیریم!

22

کمبود اتوبوس مشکل زحمتکشان

23

گرامی باد خاطره رفقای شهید مهرماه

24

نامه یک مادر فدائی به نشریه کار بزرگترین پاداش

24

راه سرخ دفاع از استقلال میهن هر روز بیش از پیش با خون کارگران و زحمتکشان میهن آبیاری می‌شود

24

به خلق قهرمان و رزمنده عرب ایران به مناسبت حماسه مقاومتی که پرشکوه و خروشنده در جلگه‌ها خوزستان جریان دارد

24

گرامی باد خاطره افسران شهید سازمان نظامی: همواره و در همه جا خون انقلابیون کمونیست برای رهایی خلق به زمین می‌ریزد!

24