فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 85، 29 آبان 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

خلق پایدار حماسه می‌آفریند

1

لیبرال‌ها، مدافع آزادی سرمایه‌دارن وابسته دشمن آزادی مردم

1

عاشورا، روز پیکار با ستمگران

1

مسئولین امور خراسان در فعالیت فدائیان خلق علیه رژیم ضدخلقی عراق کارشکنی می‌کنند

2

بجای رسیدگی به خواست‌های حق‌ظلبانه کارگران و کارمندان فروشگاههای قدس، 250 نفر از آنان را اخراج کردند

6

همبستگی در کار داوطلبانه

6

کارگران در سنگر تدارکات پشت جبهه

6

کارگران کفش «بلا» از خرید روزنامه «میزان» ارگان لیبرال‌ها امنتاع کردند

6

در روستای «کنجه‌جان» زمینداران بزرگ یک عضو هیئت 7 نفره تقسیم اراضی را به قتل رساندند

7

زمینداران بزرگ روستای «آهو» آب را بروی زحمتکشان می‌بندد

7

زحمتکشان روستائی مغان: سلاحی که در دست زمینداران بزرگ و رؤسای ایلات قرار می‌گیرد قبل از هر چیز انقلاب را هدف قرار می‌دهد

7

از تجربیات مبارزاتی خلق‌های جهان درس بگیریم

8

تقویم انقلابات جهانی: حماسۀ مقاومت در لنینگراد: آگاهی، اتحاد، سازماندهی

8

روزنامه انقلاب اسلامی دفاع از انقلاب یا تبلیغ خط لیبرال‌ها

9

چگونه زحمتکشان قربانی می‌شوند

9

زنان کارگر دوش به دوش مردان در سنگرهای انقلاب مبارزه می‌کنند

10

پیرامون مسائل کردستان دربارۀ چیزهائی که نمی‌دانید قضاوت نکنید

11

«راه کارگر» و چگونگی آغاز جنگ مهاباد

11

«راه کارگر» و مسئله رشد گرایش ضدانقلابی در حزب دمکرات

12

«راه کارگر» نمی‌داند مسئله ملی همیشه خصلت یکسانی ندارد

12

قضاوت «راه کارگر» پیرامون حرکت شاخه کردستان افتراآمیز، ضدعلمی و جعلی است

13

اعدام جنایتکارانۀ 2 فدائی خلق در ارومیه

14

پیوند سه نام: آنچه یک سانسورچی، یک لیبرال و یک تاجر بزرگ را بهم پیوند می‌دهد

15

کارگران پیشرو هما: همه امکانات را برای دفاع از انقلاب سازماندهی کنیم

15

5 فدائی دیگر، در سنگرهای خوزستان به شهادت رسیدند

16

فدائی خلق رفیق شهید محمدقاسم فتاح‌بیگی

16

گرامی باد یاد فدائی خلق، رفیق شهید، محمدمهدی نیک‌اندام

16

فدائی خلق رفیق شهید البرز یوسفی (سرباز وظیفه)

16

شعر: قانون انقلاب

16

فدائی خلق رفیق شهید وحید نیک‌سیر

17

فدائی خلق رفیق شهید علی معارف

17

صرافی‌ها بسته شد اما راه خروج ارز همچنان باز است، با ملی کردن تجارت خارجی راه اصلی خروج ارز بسته می‌شود

18

کیسینجر: امریکا چاره‌ای جز افزایش هزینه نظامی ندارد

19

سند روزنامۀ تشرین حقانیت تحلیل نیروهای انقلابی در بارۀ نقش امریکا در جنگ عراق علیه ایران را روشن ساخت

22

به هم‌میهنان زحمتکش خوزستانی یاری رسانیم

23

گرامی باد خاطره رفقای شهید آبان ماه

24

حکم محکومیت محمدرضا سعادتی بسود دشمنان انقلاب ایران است

24

مواضع ما و خشم لیبرال‌ها

روزنامه کیهان: فدائیان خلق تصمیم خطرناکی گرفتند

24

فاجعه قتل عام روستائیان «ایندرگاش» نتیجه تحریکات مخالفان حل مسالمت‌آمیز و عادلانه مسأله کردستان

24