فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 136، 27 آبان 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

نقش و مسئولیت قوه قضائیه در تأمین عدالت اجتماعی و آزادیهای قانونی

1

امام خمینی: همه چیزهایی که ما داریم از این مردم است خصوصاً از این مستضعفین

3

بمناسبت اوجگیری جنبش دموکراتیک صلح در کشورهای اروپایی: صلح جهانی و اهمیت مبارزه در راه حفظ و تحکیم آن (قسمت دوم)

4

طرح وزارت خارجه در مورد افغانستان مغایر با مصالح و اهداف انقلاب ایران است

5

تعهداتی که دولت در قبال تشکلهای کارگری دارد

6

ساده‌لوحانه برای بزرگ‌مالکان کلاه شرعی ندوزید

8

به مشکلات دامداران خراسان رسیدگی کنید

9

تأخیر در اجرای بند ج و د به نفع دشمنان انقلاب

9

بمناسبت 26 آبان سالگرد پیام تاریخی امام خمینی درباره کردستان: رهنمودهای امام خمینی را در مورد کردستان اجرا کنید

10

تأمین شرایط انسانی کار خواست کارگران معادن سرب است

13

بمناسبت 25 آبان روز شهدای پاسدار: سپاه پاسداران خاری در چشم امپریالیسم امریکا

14

مانور "ستاره درخشان" خشم انقلابی توده‌های منطقه را علیه امپریالیسم امریکا برانگیخته است

14

انقلاب «قاسمی‌ها» را افشاء می‌کند

15

در سوگ مرگ یاران

16

بمناسبت سالروز درگذشت ستارخان سردار ملی ایران، ستارخان: ما بر سر حقوق ملّیه خود که عین عدالت است تلاش می‌کنیم

16

مخالفان سوسیالیسم واقعاً موجوذ از سوسیالیسم اطلاع کمی دارند

17

اوپک، صنعت نفت و راه حل دشواری‌ها

18

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیم‌ناپذیر باشیم، گرامی باد خاطره رفقای شهید آبان ماه

20

فدائیان خلق رفقای شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران

20