فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 555، نیمه دوم مرداد 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بحران عمیق‌تر از آن است که رژیم بتواند جان سالم بدر برد

1

تشدید تضاد در بالا و تسریع فروپاشی نظامی

1

دادگاه نمایشی "اصلاح‌طلبان" حکومتی و اهداف جمهوری اسلامی

1

در آستانه‌ی بیست و یکمین سال‌گرد کشتار تابستان 67 خانواده‌های جان باختگان دهه‌ی 60 تنها نخواهند ماند

4

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

هدف کودتای نظامیان هندوراس چه بود!

7

رادیو دمکراسی شورایی

8