فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 623، نیمه دوم خرداد 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بن‌بست و چشم‌انداز تیره و تار جمهوری اسلامی

1

نقض حقوق به رسمیت شناخته شده کارگری و پرسش کارگران ایران از آی. ال. او

1

ریشه‌ها و عواقب فساد مالی

1

خمینی نماد یک دهه سرکوب و بربریت در جامعه

1

سیر تحولات سیاسی و نظامی در سوریه

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

رادیو دمکراسی شورایی

10