فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 653، نیمه دوم شهریور 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تضاد قدرت‌های امپریالیست در سوریه و تشدید جنگ داخلی ارتجاعی

1

محرومیت میلیونی کودکان از تحصیل و ضرورت خرافه زدائی از سیستم آموزشی

1

روحانی و رویکردش نسبت به اصلاح طلبان

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

تابستان شصت و هفت نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

6

شعر: گریه ی لیلی

7

سال‌هایی به رنگ خون

7

یاد یاران را گرامی داریم، زبع قرن گذشت

7

شعر: یک فکر آزارم می‌دهد / شاندور پتوفی

8

شعری از سعید سلطانپوز

11

از شعر "برای شما که عشقتان زندگی‌ست" / احمد شاملو

12

درودی بر خفته گان در خاوران به شکوفه ها به یاران / مهرداد نشاطی

12

تابستان 67 را فراموش نمی کنیم، ما بسیاریم و از پای نخواهیم نشست

15

شعر: پرچم / پابلو نرودا

17

آنچه بر ما رفت و آنچه بر خانواده ها گذشت / احمد موسوی

17

زندان و زندانی / منوچهر مانی

19

از شعر "بر سنگفرش" / احمد شاملو

20

یورش سراسری و نابودی بزرگترین اپوزیسون داخل زندانها، گزارشی از یک شاهد: نبرد و وضعیت زنان زندانی سیاسی در سال 67 / مینا زرین

22

به خاطر مرگ آن کس، که برای صلح مبارزه می کرد / برتولت برشت

24

نوشته‌ی یکی از زندانیان سیاسی بازمانده از دهه ی شصت

24

"غزل زمانه" / سعید سلطانپور

25

یادداشتهای سیاسی

-          قدرت طبقه کارگر

26

کمک های مالی

27

یادداشتهای سیاسی

-          از فساد 12 هزار میلیاردی تا سرقت 16 میلیاردی

28

تلویزیون دمکراسی شورایی

28