چریکهای فدایی خلق - اشرف دهقانی

سه شنبه, بهمن 22, 1364 به مناسبت رستاخیز سیاهکل و قیام شکوهمند خلق
بدون تاریخ بیانیه های چریکهای فدائی خلق تا 19 بهمن 1358
پنجشنبه, مرداد 20, 1362 پیام اشرف دهقانی به خلقهای قهرمان ایران
شنبه, دى 15, 1358 تحلیلی از ماهیت قدرت دولتی پس از قیام بهمن
شنبه, فروردين 15, 1383 حماسه مقاومت، اشرف دهقانی
دوشنبه, مرداد 15, 1358 درباره تئوری مبارزه مسلحانه
دوشنبه, آبان 15, 1357 درباره شرایط عینی انقلاب
جمعه, ارديبهشت 15, 1357 زندگینامه و دفاعیات رفیق تره گل و گزارش چریکهای فدائی خلق از مبارزات دانشجویان تبریز
چهارشنبه, دى 5, 1358 سازش طبقاتی زیر پوشش مبارزه ضدامپریالیستی
جمعه, بهمن 19, 1358

سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358 - فایل صوتی
جمعه, بهمن 19, 1358 سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358
يكشنبه, مهر 15, 1358 سخنی با رفقا
دوشنبه, ارديبهشت 15, 1359 سود ویژه
جمعه, مرداد 15, 1361 شرایط کنونی و وظایف ما
سه شنبه, بهمن 19, 1361 شمایی از پروسه تکوین نظرات
شنبه, آبان 15, 1361 فلسطین، در جنگی که ماسک‌ها کنار زده شد
شنبه, شهريور 15, 1359 مبارزه با سلطه امپریالیسم یا "انحصارطلبی"
بدون تاریخ مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 1
شنبه, آبان 15, 1361 مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 2
بدون تاریخ مختصری از تاریخچه چریکهای فدایی خلق ایران موسوم به اشرف دهقانی
سه شنبه, خرداد 8, 1358 مصاحبه با اشرف دهقانی، خرداد 1358
بدون تاریخ مصاحبه با چریکهای فدایی خلق
جمعه, مرداد 15, 1361 نقدی بر دیدگاه‌های کومه‌له
چهارشنبه, خرداد 1, 1364 ویژه سوم خرداد 64
سه شنبه, ارديبهشت 27, 1362 ویژه سوم خرداد