رفتن به محتوای اصلی
مجموعه اسناد درونی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، بخش سوم
24 مهر 1366 به حوزه های سازمان، پلنوم ۱۳۶۶
تسلط حکومت تئوکراتیک و استقرار استبداد مذهبی
27 فروردین 1366 جلسه بزرگ هیات سیاسی 27 فروردین 1366
01 اردیبهشت 1366 جلسه هیات سیاسی 1 اردیبهشت 1366
29 فروردین 1366 جلسه هیات سیاسی 29 فرودین 1366
16 مرداد 1367 خطاب به کمیته مرکزی از اجلاس تعمیق مباحث - فرانکفورت - 16 مرداد 1367
15 آبان 1366 دیدار با رهبری حزب کمونیست عراق، آبان ۱۳۶۶
سخنرانی پروفسور لوگینف در مورد شعار صلح
09 مرداد 1366 سمینار مدرسه حزبی ۲۰ تا ۳۱ جولای ۱۹۸۷
04 خرداد 1366 صورتجلسه هیات سیاسی ۴ خرداد ۱۳۶۶
06 مرداد 1367 صورتجلسه هیات سیاسی ۶ مرداد ۱۳۶۷
قطعنامه پلنوم ۱۳۶۵ پیرامون ارزیابی، سیاست و مناسبات سازمان با جریانهای سیاسی کشور
مصاحبه با سیمونیا، خاور شناس اتحاد شوروی
23 بهمن 1366 مطالب و پیشنهاداتی در مورد تشکیلات خارج از کشور، ۲۳ بهمن ۱۳۶۶
نامه ای از کابل به فرخ نگهدار
نامه به هیات سیاسی - 1363
02 مرداد 1367 نامه به کمیته مرکزی از کلن - 2 مرداد 1367
نامه داخلی
نامه ر. ماشااللـه به رفقای رهبری
06 تیر 1367 نامه ر. مجید به هیات سیاسی در باره طرح فعال کردن سازمان، ۶ تیر ماه ۱۳۶۷
06 تیر 1367 نامه ر. مجید به کمیته مرکزی سازمان در باره زمان کنگره، ۶ تیر ماه ۱۳۶۷
نامه ر. ناصر به رهبری سازمان در مورد احتمال انشعاب در حزب توده ایران
06 اسفند 1368 نامه ر. کیومرث به ر. صادق، ۶ اسفند ۱۳۶۸
31 فروردین 1367 نامه ر. کیومرث به کمیته مرکزی سازمان، ۳۱ فروردین ۱۳۶۷
09 بهمن 1367 نامه رفقا قدیر و ابراهیم به هیات سیاسی - 9 بهمن 1367
نامه رفقا نسرین، مرضیه، نسترن، نرگس، حمید، جهانگیر به هیات سیاسی
11 تیر 1367 نامه رفقا وحید، حسن، عباس، سیمین، رشید، امین به رهبری سازمان - 11 تیر 1367
07 شهریور 1367 نامه رفیق آتیلا به هیات سیاسی - 7 شهریور 1367
25 شهریور 1367 نامه رفیق امیر به هیات سیاسی - 25 شهریور 1367
20 تیر 1367 نامه رفیق بهرنگ به کمیته مرکزی - 20 تیر 1397
10 شهریور 1367 نامه رفیق بهمن به هیات سیاسی - 10 شهریور 1367
02 تیر 1367 نامه رفیق حمید از آخن آلمان به کمیته مرکزی - 2 تیر 1367
23 مرداد 1367 نامه رفیق سرور به هیات سیاسی - 23 مرداد 1367
نامه رفیق صمد به رفیق فرزین
01 مرداد 1367 نامه شعبه تشکیلات مرکزی به هیات سیاسی درباره طرح عضوگیری - 1 مرداد 1367
17 فروردین 1367 نامه مجید عبدالرحیم‌پور به هیات سیاسی، ۱۸ فروردین ۱۳۶۷
07 تیر 1367 نامه کمیته شهر کلن آلمان - 7 تیر 1367
07 تیر 1367 نامه کمیته شهر کلن آلمان - 7 تیر 1367
07 تیر 1367 نامه کمیته شهر کلن آلمان به کمیته مرکزی - 7 تیر 1367
17 آذر 1366 پیام سازمان به حزب کمونیست اتحاد شوروی بمناسبت ۷۰ سالگی انقلاب اکتبر
23 آذر 1366 پیش نویس برنامه سازمان، آذر ۱۳۶۶
کنفرانس مدرسه حزبی مسکو
گزارش جلسه مشترک با حزب توده ایران در باره سند مشترک
05 مرداد 1367 گزارش دومین جلسه “کمیسیون قطعنامه حزب”، ۵ مرداد ۱۳۶۷
10 دی 1366 گزارش ر. خسرو از آلمان به هیات سیاسی، ۱۰ دیماه ۱۳۶۶
09 بهمن 1366 گزارش ر. مجتبی از شرکت در کنفرانس علمی بین‌المللی “اکتبر کبیر و جهان معصر”، ۸ تا ۱۰ دسامبر ۱۹۸۷ مسکو
17 اردیبهشت 1366 گزارش سیاسی حوزه شماره ۱ باکو
گزارش سیاسی وضعیت افغانستان
گزارش شعبه ترویج
گزارش عملکرد رهبری در فاصله یورش به حزب توده ایران تا تشکیل پلنوم مهر ماه ۱۳۶۳