فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 18، خرداد 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: اهداف رژیم جمهوری اسلامی از جنگ و چشم‌انداز تحولات آینده

1

اعتراض قهرآمیز مردم بانه علیه جنگ و رژیم جمهوری اسلامی نمودهائی از:

تبدیل جنگ ارتجاعی به جنگ داخلی!

1

ائتلافهای موجود، اتحادهای آینده!

کومه‌له: ناسیونالیسم در برنامه، سکتاریسم در سازماندهی! (2)

1

دمکراسی یک اصل مهم برنامه‌ای

         «پلورالیسم سیاسی» یا «دمکراسی بورژوایی»؟ (2)

         نقد دیدگاههای حزب دمکرات از مقوله دمکراسی و پلورالیزم سیاسی!

14

با استفاده از تجربیات شکستهای گذشته: جنبش خلق عرب استحکام می‌یابد

18

بیاد رفیق کبیر فدائی خلق امیرپرویز پویان

         «آگاهی به آدمی توان کوه را می‌دهد.»

20

بمناسبت سومین سالگرد شهادت شاعر انقلابی، فدائی خلق رفیق سعید سلطانپور

20

30 خرداد، نتایج و درسهای آن

20