فهرست مطالب کار شماره 24، 11 مرداد 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

چه کسانی چماق‌بدستها و چاقوکش‌ها را برای پاره کردن اعلامیه‌ها و حمله به نیروهای انقلابی بسیج می‌کنند

1

تنها شوراهای کارگران؛ دهقانان؛ زحمتکشان و سایر اقشار خلقی نگهبان یک قانون اساسی مترقی و مردمی بشمار میروند

1

نیروهای سیاسی با چه مواضع و با چه هدفی در انتخابات شرکت می‌کنند (قسمت دوم)

1

درباره سیستم سیاسی جامعه و پیش‌نویس قانون اساسی

1

امپریالیسم آمریکا چگونه عمل می‌کنند

1

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای دفاع از خواست‌های کارگران، دهقانان و همه زحمتکشان خلق‌های ایران کاندیداهای خود را برای مجلس بررسی قانون اساسی در سراسر ایران معرفی می‌کند

1

اضافه‌کاری شیوه‌ای برای استثمار هرچه بیشتر کارگران

1

بیست و ششمین سالگرد انقلاب کوبا گرامی باد

1

کارگران سخن می‌گویند: قانون رسیدگی به جرائم ضدانقلاب بوی انحصارطلبی و وابستگی می‌دهد

2

نامۀ یک کارگر: چه کسانی از استخدام کارگران اخراجی جلوگیری می‌کنند؟

2

نامه‌ای از کارگران سنندج به مردم مبارز سنندج

2

ضبط «کار» بعنوان اسلحه قاچاق

2

نامه یک کارگر بیکار: در این دولت کسی نیست که از کارگران دفاع کند

2

اخبار کوتاه کارگری

3

کارگران شرکت پرسیزیون: سرمایه این شرکت اسرائیلی متعلق به کارگران است

3

کارگران حفاری: اجازه نمی‌دهیم شرکتهای آمریکائی سرنوشت ما را تعیین کنند

3

خواستهای 300 کارگر شهرداری بانه

3

کارخانه درخشان: مبارزه کارگران کارخانه درخشان برای تشکیل شورای واقعی

3

باز هم سودجوئی کارفرما باعث مرک کارگری شد

3

بررسی چگونگی اعتصاب کارگران در کارخانه پوشش

3

حقوق عقب افتاده کارگران شهرداری بابل را بپردازید

3

خواستهای کارگران و زحمتکشان برنج‌کوبی و سدرکوبی کازرون

3

معرفی چند نشریه کارگری جنوب

3

معرفی کتاب‌هایی که سازمان اخیراً منتشر کرده است

4

اخباری از نیکاراگوئه

5

مردم قضاوت کنید که آیا آزادی فعالیتهای انتخابی تضمین شده است؟

5

چنگال بی‌رحم واسطه‌ها بر حلقوم کشاورزان

5

دانش‌آموزان در اعتراض به بسته بودن مدارس در تابستان قطعنامه‌ای صادر کردند:

تنها با تلاش و همکاری تمامی دانش‌آموزان است که فرهنگ متعهد و انقلابی زنده میگردد

6

تحصن دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمین پیشگام ادامه دارد

6

یک دانشجوی انقلابی و مبارز را از دانشگاه اخراج کردند

«کمیته بجای گارد سابق در دانشگاه را بروی مردم بسته است»

6

دومین جشن گندم در ترکمن صحرا

6

خواستهای سماء کجور

6

هجوم مالکان به روستاهای جیرفت

7

خاطره‌ی رفقای شهید گرامی باد

8

اقدام دیگری از فعالیتهای ضدکارگری دولت: ماهیت مدیر عامل تام‌اختیار کشت و صنعت کارون را بشناسیم

8

فرماندار تهران که انتخابات «مجلس خبرگان» زیر نظر او برگزار می‌شود کیست؟

8

مأموران کمیته روزنامه‌ها و کتابهای سازمان را در گاراژ سوزاندند

8

نامه مادر دو فدائی شهید: به پیشگاه ملت بزرگ ایران

8

عملیات موفقیت‌آمیز جبهه پولیساریو

8

لزوم اتحاد برای مبارزه با زمیندار

8

نمونه دیگری از غارتگریهای امریکا در ایران

8