فهرست مطالب کار شماره 53، 20 فروردین 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

برچیدن شوراها، خلع سلاح مردم دو تاکتیک بنی‌صدر «علیه امپریالیسم»!!

1

زحمتکشان اتحاد، علیه امپریالیسم

1

امپریالیسم آمریکا و تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی

1

وحدت انقلابی خلق‌های قهرمان ایران و عراق را تحکیم بخشیم و مبارزه علیه حکومت فاشیستی عراق را گسترش دهیم

3

وحدت بنی‌صدر و ضیاءالحق

3

ما در انتخابات باید از کدام کاندیداها حمایت کنیم (قسمت آخر)

4

بنی‌صدر بسوی ستارخان شلیک می‌کند (تیتر از کارگان پیشرو صنعت نفت)

5

برپائی دوباره نمایشگاه‌های عکس توسط سازمان دانشجویان پیشگام

6

نامه‌ای از زندان جمهوری اسلامی ایران

6

بچه‌های جنوب شهر: باهم ایران زحمتکشان را خواهیم ساخت

6

تصحیح خبر

6

مصادره انقلابی زمین‌های اربابی و تشکیل شورا در پنجاه روستای منطقه کهریزک قم

7

گزارشی از مبارزات دهقانان شمس‌آباد، محمودآباد، ناصریه

7

روستائیان منطقه "اینچه‌برون" به همراه تمامی زحمتکشان ترکمن از ستاد مرکزی شوراهای خلق ترکمن دفاع می‌کنند

7

کارگران و کارکنان مبارز چوکا با اتحاد و هشیاری توطئه سرمایه‌داران را افشاء و خنثی نمودند

8

شورای مؤسس اتحادیه کارکنان رادیو – تلویزیون: خواست‌های مردم کجا رفت!؟

8

اجرای انقلابی 40 ساعت کار در کشت و صنعت کارون

9

کارگران ایران کاوه سیاست ضدشورائی وزارت صنایع را افشاء کردند

9

کارگران کارخانه قند میاندوآب متشکل می‌شوند

9

پیش‌نویس قانون جدید تأمین اجتماعی یا رونوشت قانون تأمین اجتماهی رژیم شاه (قسمت آخر)

10

چگونه نمایندگان کارگران نفت اخراج می‌شوند!

11

پاسداران و ماموران شهربانی به تحصن کارگران تبریز حمله کردند

11

فدائیان خلق در زندان جمهوری اسلامی، چه کسانی مسئول این فجایع است؟

12

ناظران ما گزارش می‌دهند: انتخابات پر از تقلبات آشکار و دشمنی مسئولین با انقلابیون کمونیست و نیروهای ترقیخواه بود

14

در کوشالشاه لنگرود دفتر هواداران شبانه تخریب شد

16

دم خروس را باور کنیم یا قسم...

16

اعتراضات مردم نسبت به وضع موجود

16

روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران را هرچه شکوهمندتر برگزار کنیم

16