فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 122، 21 مرداد 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

ردیابی تاکتیک امپریالیسم، امپریالیسم و ارتجاعی‌ترین نیروها به تروریسم روی می‌آورند

1

وظیفه دولت جدید: پاسخگوئی به نیازهای اساسی کوخ‌نشینان

4

حکومت جمهوری اسلامی در قبال هواداران گروههای منحرف باید سیاست ارشادی در پیش گیرد، خشونت و اعدام بی‌رویه به انقلاب آسیب می‌رساند

5

با نظارت تعاونیهای مسکن خانه سازی برای کارگران کارخانجات شهر صنعتی البرز قزوین را گسترش دهید

6

کارگران راه آهن خواهان تصفیه کامل عناصر ضدانقلابی و لیبرال هستند

6

اصول 104 و 26 قانون اساسی (حقوق شورائی و سندیکائی کارگران)، باید در قانون کار جدید تثبیت شود

6

در سمینارهای شوراهای اسلامی روستاهای خراسان روستائیان خواهان اجرای بند "ج" و "د" قانون اصلاحات ارضی شدند

7

نمایندگان مجلس باید به خواست میلیونها روستائی زحمتکش پاسخ گویند

7

برای اجرا نکردن بند «ج» و «د» دیگر عذری نیست

8

محمدکاظم موسوی بجنوردی: مصالح انقلاب در اجرای بند "ج" است

8

ایجاد مراکز خدمات، گامی مثبت در جهت تحقق خواست‌های زحمتکشان روستائی و عشایر

9

از میان اعلامیه‌ها و نشریات شاخه‌ها و هواداران سازمان

 

ترور و آدم‌کشی شیوۀ مأیوسانه آمریکا، با اتحاد مردم محکوم به شکست است

10

پیوند میان مردم ایران و افغانستان برای مبارزه مشترک علیه امپریالیزم، سیاستی منطبق بر مصالح انقلاب است

10

پیشرفت انقلاب در گرو مبارزه پیگیر علیه امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا و تأمین اساسی‌ترین خواسته‌های مردم است

10

ضدانقلاب را افشاء کنیم - 15

 

بسیج عشایری را از ضدانقلابیون پاک کنید

10

رهبران و فعالین اصلی بسیج عشایری غرب کشور

10

گروهک آمریکائی رنجبران

10

افراد باند ضدانقلابی پالیزبان بختیار در بسیج عشایری

11

اخبار شهرستان‌ها

 

راهزنی در جاده‌ها تاکتیک جدید خوانین و اشرار مسلح برای ایجاد ناامنی است

11

سه گزارش از راهزنی در جاده‌ها

11

خواست‌های زحمتکشان منطقه "آهوران" بلوچستان

11

اخبار کوتاه

11

اخبار جهانی

 

اعتصاب کارکنان کنترل ترافیک هوائی امریکا

12

انعقاد موافقتنامه همکاری اقتصادی میان ویتنام و شوروی

12

جنگ میکربی امریکا علیه کوبا

12

ضدانقلابیون افغانی در ایران هم توطئه می‌کنند

12

تجاوزات نژادپرستان آفریقای جنوبی در آنگولا

12

اخبار کوتاه

12

متجاوز خواهان جنگ اسشت، ما در راه صلح عادلانه پیکار می‌کنیم

13

به مناسبت 14 مرداد، سالروز انقلاب مشروطیت: برای شکست‌ناپذیر ساختن انقلاب، باید قدرت اقتصادی طبقات ارتجاعی را درهم شکست

14

تأخیر در بازگشائی دانشگاه‌ها تأخیر در بازسازی کشور است

16

طرح اراضی شهری از مقابله با زمینخواری شهری می‌گریزد

16

در سوگ درگذشت رفیق عباس قطاری

17

رفیق محمدحسن اخوان بیطرف در حین انجام وظایف سازمانی به شهادت رسید

17

خاطره رفیق فرزام امیرصالحی را گرامی داریم

17

اخبار کردستان

 

اطلاعیه کومه‌له: اوج درماندگی و دنائت تروریسم

18

نودشه

18

سنندج

18

اطلاعیه کومه‌له خطاب به خائنین اکثریتی و توده‌ای در کردستان

18

توسط خبرنگار و محقق معروف آمریکائی از توطئه مشترک آمریکا، مصر، عربستان و پاکستان پرده برداشته شد

19

هشدار! "بقائی مسلکان" در صدد انحراف انقلاب از مسیر ضد امپریالیستی و مردمی آنند

21

شهادت یک پرسنل قهرمان سرهنگ شهرامفر

24

رفقای زندانی ما را در مریوان آزاد کنید

24