فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 135، 20 آبان 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

مانور نظامی امریکا نمایش سیاست جنگ و تجاوز ریگان علیه خلق‌های منطقه

2

حجت‌الاسلام رفسنجانی: بدون حضور نیروهائی که حاضرند مخلصانه به انقلاب خدمت بکنند کارها به پایان نمی‌رسد

2

یادداشتی بر سالگشت تسخیر جاسوسخانه آمریکا، همه قلم‌ها و همه مسلسلها را بسوی آمریکا نشانه بروید

3

جمعبندی 5 ماهه و ویژگی برجسته لحظه کنونی

4

کارگران عدالت می‌خواهند

7

ترکمن صحرا: به مشکلات پنبه‌کاران منطقه رسیدگی کنید

8

به مشکلات زحمتکشان روستای کندوله رسیدگی کنید

8

گزارشی از: روستاهای استان اصفهان

9

بمناسبت اوجگیری جنبش دموکراتیک صلح در کشورهای اروپایی: صلح جهانی و اهمیت مبارزه در راه حفظ و تحکیم آن

10

فهد برای تحکیم سلطۀ امپریالیسم و ارتجاع در خاورمیانه تلاش می‌کند

12

آئین‌نامه وام مسکن بهیچ‌وجه پاسخگوی مشکل مسکن کارگران نیست

13

حاکم شرع دادگاه شیراز با خط امام دشمنی می‌کند

14

رفقا هادی بغدادی و احمد محبی پس از مدتها نبرد بی‌امان با متجاوزین امریکائی – صدامی در جبهه‌های کرخه‌نور و دهلاویه بشهادت رسیدند

15

اراده و استقامت مردم ما، قوی‌تر از موشک‌های آمریکا و رژیم صدام است

16