فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 137، 4 آذر 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

دو سرچشمه دشواریها

1

دیدار سران امریکائی ترکیه و پاکستان هشدار دهنده است

3

هشدار رئیس جمهور: ساواکی‌ها هنوز هم مشغول توطئه هستند

3

وزارت بازرگانی باید در اجرای طرح ملی کردن بازرگانی خارجی پی‌گیر باشد

4

شورای نگهبان با رأی اکثریت مجلس که بسود مردم مستأجر و بی‌خانه بود مخالفت کرد

5

لغو ماده 33 قانون کار خواست عاجل کارگرانست

6

وزیر صنایع و معادن: «مدیران کارخانجات تولیدی ملزم به ارائه گزارش کار به کارکنان هستند»

7

خبرهائی از روستاهای کشور

 

ارومیه

8

روستاهای هشترود و خواست‌های دهقانان

8

فعالیت هیأت‌های 7 نفره در روستاهای تابعه هشترود

8

قانون‌شکنی، سنگر دشمنان انقلاب است

9

همبستگی با جبهه جهانی ضدامپریالیستی ضامن پیروزی انقلاب

10

در راهپیمائی باشکوه روز جمعه: توده‌های رزمندۀ میهنمان خشم و نفرت خود را نثار امریکا کردند

11

جوانه‌های امید!

12

تلاش مذبوهانه گروهکهای ضدانقلابی در اطراف آمل

13

آقایان! بهانه کافی است دانشگاهها را باز کنید!

15

از بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت): معیار سنجش دوستان و دشمنان انقلاب

15

امپریالیسم دام می‌گسترد هوشیار باشیم! انقلاب ایران و افغانستان دشمنان مشترکی دارند

16

نخست وزیر طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: بخش تعاونی‌ها گسترش می‌یابد

16