فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 217، دی 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

تشدید اختلافات درونی هیئت حاکمه

1

سرمقاله: فشار روزافزون برای تامین هزینه‌های جنگ

1

رفسنجانی نقش مذهب را عریان می‌کند

1

یادداشتهای سیاسی

         - زمینه‌سازی برای تجدید مناسبات دیپلماتیک با آمریکا

         - ترازنامه و عملکرد دولت

5

         - محتشمی: مردم بالغ و رشیدند، فعالیت احزاب سیاسی لازم نیست!

6

وخامت روزافزون وضعیت مسکن

8

از میان نشریات

         - مجاهدین و بی‌اعتمادی توده‌ها

9

توضیح و تشریح برنامه سازمان (6)

11

اعضاء، فعالین و هواداران! برنامه سازمان را در میان توده‌های مردم تبلیغ و ترویج کنید و در توزیع هرچه گسترده‌تر آن بکوشید.

12

دربارۀ سازماندهی طبقۀ کارگر

13

پاسخ به سؤالات

15

گرامی باد خاطره شهدای دیماه سازمان

16

گرامی باد بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا

16

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

16