فهرست مطالب پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) شماره 12، اول تیر 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

نفیر شوم جنگ و قتل عام جوانان

1

احیای مدارس خصوصی

1

جوانان جهان رژیم خمینی را محکوم می‌کنند

1

مدارس در سالی که گذشت

3

اخباری از مبارزات دانشجویان تبریز

4

اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان جوانان پیشگام ایران درباره:

تغییر نام سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) به سازمان جوانان پیشگام ایران

5

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان جوانان پیشگام ایران:

         جلوی کشتار دانشجویان را بگیریم!

6

چگونه تیم فوتبال تشکیل دادیم؟

7

کارنامه رژیم در آموزش و پرورش

         100 هزار دانش‌آموز در جبهه‌های جنگ

7

تعطیل مدارس روستایی

7

از میان خبرها و گزارشها

8

مصاحبه با معاون فدراسیون جهانی جوانان دمکرات

         ما با جوانان ایران همراهیم

10

به مناسبت دهمین سالگرد شهادت رفیق حمید اشرف رهبر برجسته فداییان خلق، روز شهیدان سازمان فداییان خلق

         از زندگی و مبارزه حمید اشرف بیاموزیم

10

هفت‌خوان کنکور

10