فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 636، نیمه اول دی 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

افزایش تورم، کسری بودجه و تلاش دولت برای افزایش قیمت‌ها

1

بحران سرمایه‌داری و نقش بنیادگرائی و اسلام

1

معلولین، محروم‌ترین گروه اجتماعی در جمهوری اسلامی

1

طبقه کارگر در مقابل تعرض طبقه حاکم و تصمیم دولت برای تغییر قانون کار ایستاده است

6

کمیته‌های مخفی کارخانه را ایجاد کنیم

9

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

10

یادداشتهای سیاسی

-          پایانی جز سرنگونی برای حکومت اسد نیست

12

-          مرگ معدنچیان در طبس و ویژگی این نوع از فجایع در ایران

14

تلویزیون دمکراسی شورایی

14